Predstavnici Š PD „Srednjobosanske šume“ d.o.o Donji Vakuf boravili u stručnoj posjeti Unsko-sanskim šumama

Napisano od strane

U četvrtak 27. oktobra 2022. godine ŠPD „Unsko sanske šume“ d.o.o Bos. Krupa bile su domaćin kolegama inženjerima šumarstva iz ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o Donji Vakuf. Posjeta je realizovana na području PŠ Ključ, lokalitet Lanište, odjel 6 koji pripada Gospodarskoj jedinici „Šiša-Palež“, šumskoprivredno područje „Ključko“ gdje radove sječe i izvoza vrši firma „Mele company“ d.o.o Bosanski Petrovac putem ugovora o pružanju usluga. Tema razgovora je bila mogućnost primjene mašinske sječe (harvester) u eksploataciji šuma, sa posebnim osvrtom na ekološku prihvatljivost primjene navedene tehnologije rada. Kolege inženjere iz ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o Donji Vakuf je ugostio Izvršni direktor iz oblasti šumarstva, Denis Burzić, dipl. ing. šum. i Upravnik PŠ Ključ, mr. Haris Koljić, dipl. ing. šum. Obzirom na to da su ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bos. Krupa prvo preduzeće u BiH koji koristi navedenu tehnologiju rada bilo je jako interesantno vidjeti na licu mjesta navedeni proces rada. 

Ono što je evidentno na terenu i primjećeno od strane svih kolega inženjera jeste da su štete od sječe na preostalim dubećim stablima puno manje nego u konvencionalnoj tehnologiji rada koja podrazumijeva sječu stabala motornom pilom i izvoz zglobnim traktorima. Uzrok tome je mogućnost kontrolisanog i usmjerenog obaranja stabala radom harvestera i sjekača. Osim toga, primjena forwardera ostavlja puno manje štete na šumskom tlu zbog boljeg rasporeda opterećenja na osovinama, zbog tereta koji je potpuno izdignut iznad tla kao i korištenja širih, namjenski prilagođenih pneumatika čime se smanjuje pritisak na tlo. Pored ostalih prednosti u ekološkom smislu po sastojinu i tlo, evidentno je značajno veća produktivnost navedene tehnologije rada kao i mogućnost rada u ekstremnim vremenskim prilikama (niske temperature i padavine) što omogućava kontinuranu proizvodnju ŠDS-a. Primjenom navedenih tehnologija rada podiže se u značajnoj mjeri i humanizacija rada zbog povoljnih ergonomskih osobina koje mašine posjeduju (zaštićenost od vremenskih nepogoda, buke, vibracije, izduvnih gasova kao i povećana sigurnost – kabina).

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.