Proizvodnja ŠPD-a u junu 2006.godine bilježi uspjeh

Napisano od strane

Proizvodnja ŠPD-a u junu 2006.godine bilježi uspjehPovoljni vremenski uslovi u protekla dva mjeseca pozitivno su se odrazili na proizvodnju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, za mjesec juni i period januar-juni 2006.godine. Kao i mjeseca maja, proizvodnja u mjesecu junu u potpunosti je izvršena pa čak i prebačena u svim fazama. Sječa na nivou preduzeća izvršena je sa 123%. Od planirane količine od 41.136 kubnih metara, posječeno je 41.418 m3 drvnih sortimenata što je više za 282 m3.
Povoljni vremenski uslovi u protekla dva mjeseca pozitivno su se odrazili na proizvodnju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, za mjesec juni i period januar-juni 2006.godine.

Kao i mjeseca maja, proizvodnja u mjesecu junu u potpunosti je izvršena pa čak i prebačena u svim fazama. Sječa na nivou preduzeća izvršena je sa 123%. Od planirane količine od 41.136 kubnih metara, posječeno je 41.418 m3 drvnih sortimenata što je više za 282 m3. Faza sječe po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:
– Podružnica «Šumarija» Bihać 135 %
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 107 %
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 135 %
– Podružnica «Šumarija» Cazin 245 %
– Podružnica «Šumarija» Ključ 140 %
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 79 %

Faza izvoza na nivou ŠPD-a realizovana je sa 132 %. Od planiranih 41.136 m3 izvezeno je 54.141 m3 što je više za 13.005 m3. Realizacija izvoza za mjesec juni po podružnicama izgleda ovako:
– Podružnica «Šumarija» Bihać 155 %
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 114 %
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 117 %
– Podružnica «Šumarija» Cazin 237 %
– Podružnica «Šumarija» Ključ 184 %
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 125 %.
Otprema drvnih sortimenata, na nivou Preduzeća izvršena je sa 129 %. Od planiranih 41.136 m3 otpremljeno je 53.217 m3. Ova faza po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:
– Podružnica «Šumarija» Bihać 146 %
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 119 %
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 115 %
– Podružnica «Šumarija» Cazin 229 %
– Podružnica «Šumarija» Ključ 182 %
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 125 %.
Proizvodnja na nivou Preduzeća za period januar-juni 2006.godine,uspješno je realizovana i prebačena u svim fazama. Zalihe na međustovarištu trenutno iznose 32.218 m3 svih drvnih sortimenata i veće su za oko 1000 m3 u odnosu na mjesec maj.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.