Proizvodnja ŠPD-a za mjesec oktobar i period januar-oktobar 2012. godine

Napisano od strane

Proizvodnja ŠPD-a za mjesec  oktobar  i period januar-oktobar 2012. godineUprkos lošim vremenskim prilikama koje su obilježile oktobar 2012. godine, proizvodnja šumskih drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mjesec i period januar-oktobar 2012. godine, odvijala se uspješno.
Faza sječe drvnih sortimenata u oktobru 2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 98 %. Od planiranih 38.729 m3 usječeno je 38.114 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, manja je za 516 m3 od planirane mase.
Uprkos lošim vremenskim prilikama koje su obilježile oktobar 2012. godine, proizvodnja šumskih drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mjesec i period januar-oktobar 2012. godine, odvijala se uspješno.

Faza sječe drvnih sortimenata u oktobru 2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 98 %. Od planiranih 38.729 m3 usječeno je 38.114 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, manja je za 516 m3 od planirane mase. Gledajući po podružnicama, faza sječe realizovana je ovako:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać realizovala je sječu sa 64 %. Od planiranih 8.765 m3 usječeno je 5.611 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 115 %. Od planiranih 5.553 m3 realizovano je 6.375 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvršila je sječu sa sa 98 %. Od planiranih 13.973 m3 realizovano je 13.649 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe realizovala je sa 158 %. Od planiranih 680 m3 izvršeno je 1.074 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je sječu sa 107 %. Od planiranih 3.138 m3 realizovano je 3.345 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sječu je izvršila sa 122 %. Od planiranih 6.620 m3 izvršeno je 8.056 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za oktobar 2012. godine ostvaren je sa 85 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom oktobra 2012. godine izvezlo je na međustovarišta 33.025 m3 svih drvnih sortimenata što je manje od planiranog za 5.704 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 61 %. Od planiranih 8.765 m3 izvezeno je 5.352 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa 101 %. Od planiranih 5.553 m3 realizovano je 5.611 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 85 %. Od planiranih 13.973 m3 realizovano je 11.905 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu izvoza izvršila je sa 141 %. Od planiranih 680 m3 realizovano je 956 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz je realizovala sa 98 %. Od planiranih 3.138 m3 realizovano je 3.065 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most realizovala je fazu izvoza sa 93 %. Od planiranih 6.620 m3 izvezeno je 6.136 m3.

Otprema drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za oktobar 2012. godine realizovana je sa 94 %. Od planiranih 38.729 m3 otpremljeno je 36.530 m3 što je manje za 2.199 m3. Po podružnicama, ova faza realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu otpreme izvršila je sa 60 %. Od planiranih 8.765 m3 otpremljeno je 5.276 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa otpremu drvnih sortimenata izvršio je sa 114 %. Od planiranih 5.553 m3 otpremljeno je 6.304 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac fazu otpreme izvršila je sa 96 %. Od planiranih 13.973 m3 izvršeno je 13.366 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme izvršila je sa 155 %. Od planiranih 680 m3 otpremljeno je 1.051 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ otpremu drvnih sortimenata izvršila je sa 107 %. Od planiranih 3.138 m3 realizovano je 3.344 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je realizovala sa 109 %. Od planiranih 6.620 m3 izvršeno je 7.189 m3.

Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar- oktobar 2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je uspješno sa manjim prebačajem.
Sječa drvnih sortimenata izvršena je sa 102 %. Od planiranih 346.228 m3 usječeno je 353.050 m3 drvnih sortimenata. Gledajući po podružnicama, ova faza izvršena je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać sječu drvnih sortimenata izvršila je sa 100 %. Od planiranih 77.041 m3 realizovano je 76.783m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 102 %. Od planiranih 57.307 m3 izvršeno je 58.275 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac realizovala je sječu sa 102 %. Od planiranih 119.191m3 usječeno je 121.706 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe izvršila je sa 120 %. Od planiranih 8.661 m3 usječeno je 10.361 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ sječu drvnih sortimenata realizovala je sa 92 %. Od planiranih 23.109 m3 izvršeno je 21.267 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most izvršila je sječu sa 106 %. Od planiranih 60.919 m3 usječeno je 64.658 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar- oktobar 2012. godine ostvaren je sa 101 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su za ovaj period izvezli na međustovarišta 349.527 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 3.299 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu izvoza drvnih sortimenata realizovala je sa 100 %. Od planiranih 77.041 m3 izvezeno je 76.948 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnjen izvršio je sa 99 %. Od planiranih 57.307 m3 realizovano je 56.695 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 100 %. Od planiranih 119.191 m3 izvezeno je 119.603 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin realizovala je fazu izvoza sa 118 %. Od planiranih 8.661 m3 izvršeno je 10.243 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 97 %. Od planiranih 23.109 m3 realizovano je 22.454 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ovu fazu proizvodnje realizovala je sa 104 %. Od planiranih 60.919 m3 izvršeno je 63.584 m3.

Otprema drvnih sortimenata za period januar-oktobar 2012. godine, na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 101 %. Od planiranih 346.228 m3 otpremljeo je 350.075 m3 svih drvnih sortimenata. Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvršila je otpremu drvnih sortimenata sa 101 %. Od planiranih 77.041 m3 otpremljeno je 78.039 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 100 %. Od planiranih 57.307 m3 realizovano je 57.401 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac otpremu je izvršila sa 97 %. Od planiranih 119.191 m3 otpremljeno je 115.729 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme realizovala je sa 116 %. Od planiranih 8.661 m3 izvršeno je 10.061 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je otpremu drvnih sortimenata sa 98 %. Od planiranih 23.109 m3 izvršeno je 22.676 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je izvršila sa 109 %. Od planiranih 60.919 m3 realizovano je 66.169 m3.

Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na dan 31.10.2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile 15.650 m3 i veće su za 4.069 m3 u odnosu na mjesec septembar ove godine.
Zalihe drvnih sortimenata na međustovarištu na dan 31.10. 2012. godine na nivou Preduzeća iznosile su 13.652 m3 i manje su za 2.581 m3 u odnosu na mjesec septembar 2012. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.