Proizvodnja u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa odvija se u otežanim uslovima

Napisano od strane

Proizvodnja u ŠPD Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, posljednjih mjesec dana, odvija se usporeno i otežano. Jedan od problema koji ometaju proizvodnju su nepovoljni vremenski uslovi. Obilne padavine te klizav i mek teren uzrokovale su brojne smetnje u izvođenju radova u šumarstvu. Drugi problem koji direktno utiče na izvršenje proizvodnje je nemogućnost adekvatnog plasmana drvnih sortimenata na tržište zbog neblagovremeno potpisanih ugovora sa drvoprerađivačima koji kupuju lišćarske trupce.
Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, posljednjih mjesec dana, odvija se usporeno i otežano. Jedan od problema koji ometaju proizvodnju su nepovoljni vremenski uslovi. Obilne padavine te klizav i mek teren uzrokovale su brojne smetnje u izvođenju radova u šumarstvu. Drugi problem koji direktno utiče na izvršenje proizvodnje je nemogućnost adekvatnog plasmana drvnih sortimenata na tržište zbog neblagovremeno potpisanih ugovora sa drvoprerađivačima koji kupuju lišćarske trupce. Ovaj problem se polahko rješava i za očekivati je da će svi ugovori sa pilanarima, prerađivačima lišćara uskoro biti potpisani. Potrebne zalihe drvnih sortimenata još ranije su proizvedene i nalaze se na stovarištima, pa Uprava ŠPD „Unsko-sanske šume“ smatra da će zadatke i obaveze prema kupcima i građanima kvalitetno i na vrijeme izvršiti.

S obzirom da je u noći 17/18. februara 2009 godine došlo do drastičnog pogoršanja vremenskih uvjeta, ŠPD će u svojim radnim zadacima, akcent staviti na čišćenje i održavanje puteva kako bi se, uprkos snježnim padavinama, nesmetano mogli otpremati ranije proizvedeni i lagerovani drvni sortimenti.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.