Sa dva konja izvukli 800 kubika

Napisano od strane

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa gospodari državnim šumama na površini od 179.977 hektara  koje odlikuju razni tipovi zemljišta  i terena. Znatan dio državnih šuma nalazi se na krajnje teškim i nepristupačnim terenima pa se u proizvodnji koristi, pored uobičajenih radnih mašina, i animalna snaga. Rad uz pomoć životinjske radne snage veoma je efikasan na neprohodnim i nepristupačnim terenima, a pored toga je i ekološki prihvatljiv. 

Zanimljiv primjer realizacije proizvodnje uz pomoć životinjske radne snage vidjeli smo u decembru 2016. godine na području Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa.  U odjelu 104. gospodarske jedinice „Vojskova“ gdje se vršila sanacija kulture smrče zbog napada potkornjaka, zatekli smo radnike firme d.o.o „Kulauzović-prom“ iz Bosanske Krupe koji su vršili izvoz drveta.  Na izvozu su bila angažovana svega dva konja štrapara i nekoliko radnika.

Bilo je lijepo i zanimljivo gledati kojom brzinom i spretnošću radnici uz pomoć konja izvlače i lageruju veliko količine drveta. U razgovoru sa vlasnikom firme saznali smo da je uz angažman svega dva para konja koji su se mijenjali svaki dan u odjelu 104.  izvučena sva posječena masa koja je iznosila oko 800 kubika. Završetak radova i primopredaja  odjela  realizovani su tokom januara ove godine.Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.