Sa osme sjednice Stručnog kolegija ŠPD-a

Napisano od strane

Sa osme sjednice Stručnog kolegija ŠPD-aOsma sjednica Stručnog kolegija Preduzeća održana je u petak 3. augusta 2007. godine u prostorijama Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. Na sjednici se raspravljalo o izvršenju proizvodnje za mjesec juli 2007. godine i period januar-juli 2007. godine a bilo je i riječi o problemu šumskih požara na području Unsko-sanskog kantona.
Osma sjednica Stručnog kolegija Preduzeća održana je u petak 3. augusta 2007. godine u prostorijama Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. Na sjednici se raspravljalo o izvršenju proizvodnje za mjesec juli 2007. godine i period januar-juli 2007. godine a bilo je i riječi o problemu šumskih požara na području Unsko-sanskog kantona.

Nakon uvodnih izlaganja izvršnog direktora za oblast šumarstva i pojedinačnih izvještaja upravnika i ostalih prisutnih za poslovne jedinice, konstatovano je da izvršenje proizvodnje na nivou Preduzeća prati dobar uspjeh. Tako je na primjer, za mjesec juli ove godine, faza sječe izvršena sa 95%, izvoz-iznos sa 105% i otprema drvnih sortimenata sa 104%. Za period januar-juli 2007.godine sječa drvnih sortimenata realizovana je sa 101% , izvoz-iznos sa 107% i otprema sa 105%. Što se tiče stanja zaliha one ukupno iznose 13.544 m3 svih drvnih sortimenata. Na sjednici se još raspravljalo o učešću ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa na ovogodišnjem sajmu Eko-bis koji će se održati u periodu od 6. do 8. septembra 2007. godine na Gradskoj otoci u Bihaću. Konstatovano je da će na sajmu Eko-bis 2007. Unsko-sanske šume prezentirati svoje proizvode, djelatnosti i naučna dostignuća iz oblasti šumarstva na otvorenom i zatvorenom izložbenom štandu. U sklopu ovoga sajma, održaće se okrugli sto i prezentacija iz oblasti zaštite šuma. Na prezentaciji će, ispred ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa učešće uzeti mr. Emsud Selman, upravnik Podružnice „Šumarija“ Ključ koji će govoriti o potkornjacima četinara kao destabilizirajućem faktoru šumskih ekosistema.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.