Sačiniti Prijedlog mjera za sprječavanje šumskih krađa i bespravnih sječa

Napisano od strane

        U srijedu 7. oktobra ove godine u prostorijama Direkcije ŠPD-a u Bosanskoj  Krupi održana je sjednica Stručnog kolegija. Razmatrani su zaključci sa sa prethodne sjednice Stručnog kolegija kao i  Izvještaj proizvodnje za septembar i period januar-septembar 2015. godine. ÄŒlanovi kolegija upoznati su i sa Informacijom o certificiranju u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Nakon što su pažljivo razmotrili ove tačke dnevnog reda Stručni kolegij donio je i nekoliko zaključaka. Tako je upravnicima  podružnica/Pogona naloženo  da intenziviraju svoje aktivnosti i poduzmu sve neophodne mjere kako bi u narednom periodu sustigli zaostatke u procesu proizvodnje.

 Kako ne bi dolazilo do gomilanja zaliha i propadanja četinarskih drvnih sortimenata,  Služba za komercijalne poslove ŠPD-a zadužena je da sa dispozicijama poprati proizvodnju četinarskih drvnih sortimenata u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, kao i da poprati proizvodnju oko 2000 m3 borovih trupaca u Podružnici “Šumarija”  Bosanski Petrovac.

 U cilju poduzimanja određenih aktivnosti na spriječavanju ilegalnih sječa, poslovođama  podružnica/Pogona data je obaveza da dostavljaju pismene izvještaje o bespravnim sječama i šumskim krađama koje primjete u svojim zonama odgovornosti upravnicima podružnica/Pogona. U istu svrhu naloženo je i  Odjeljenju interne kontrole, Sektoru iskorištavanja šuma i Sektoru pravnih poslova da do naredne sjednice Stručnog kolegija pripreme Prijedlog mjera za sprječavanje bespravnih sječa i šumskih krađa, te da isti proslijede Upravi ŠPD-a.

 Kako bi se u predstojećem zimskom period osigurala prohodnost i funkcionalnost šumskih kamionskih puteva, dato je zaduženje  Upravnicima  podružnica/Pogona, da u što kraćem roku dostave upravniku Podružnice “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac relacije (distance) šumskih kamionskih puteva, kako bi se sačinio Plan zimskog održavanja puteva za sezonu 2015/2016. godina.

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.