Sanacija odjela stradalih u bespravnoj sječi

Napisano od strane

Sanacija odjela stradalih u bespravnoj sječiZaposlenici Direkcije Šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, njih 70, u četvrtak 20. novembra ove godine učestvovali su u akciji pošumljavanja u okolini Ljusine kod Bosanske Krupe. Ovom prilikom izvršena je sanacija odjela 3. Gospodarske jedinice Baštra-Čorkovača u kojem je skoro u potpunosti uništena šuma od strane nesavjesnih građana-šumokradica.
Zaposlenici Direkcije Šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, njih 70, u četvrtak 20. novembra ove godine učestvovali su u akciji pošumljavanja u okolini Ljusine kod Bosanske Krupe. Ovom prilikom izvršena je sanacija odjela 3. Gospodarske jedinice Baštra-Čorkovača u kojem je skoro u potpunosti uništena šuma od strane nesavjesnih građana-šumokradica. Državne šume u ovom dijelu bosanskokrupske općine i dalje se bespravno uništavaju, doduše u daleko manjoj mjeri nego ranije a čemu doprinosi povećan angažman pripadnika policijske stanice Bosanska Krupa.

„Ovom akcijom želimo da saniramo odjel u kojem je u proteklih pet godina šuma intenzivno uništavana od strane šumokradica. Ovdje u rejonu Ljusine, tačnije u Peckoj, pošumićemo danas oko šest hektara gdje ćemo zasaditi 10 000 sadnica javora i jasena. Mi ćemo i u narednom periodu provoditi akcije pošumljavanja a cilj nam je da saniramo posljedice bespravnih sječa i ovdje ponovo uzgojimo šume uprkos problemima koji nas prate“ izjavio je Šefkija Jusović, upravnik Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa

Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, kao i ostale podružnice Unsko-sanskih šuma, pridaje veliku pažnju pošumljavanjima i ostalim šumsko-uzgojnim radovima. Tokom godine na teritoriji općine Bosanska Krupa , šumsko-uzgojni radovi realizuju se na na površini oko 350 hektara, dok se radovi na pošumljavanju provode na površini od oko 55 hektara. Zaposlenici Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ulažu maksimalne napore kako bi u potpunosti izvršili planirana pošumljavanja i do kraja godine preostaje im da zasade još oko 30 000 sadnica javora i jasena. Radovi na pošumljavanju često se provode i u danima vikenda. I tako neprestano, dok zaposleni u Unsko-sanskim šumama neumorno vrše pošumljavanja, šumokradice neumorno sijeku, podrugljivo nam se smiju i nezakonito bogate naočigled svih nas. Pitamo se samo dokle!

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.