Seminar o Zakonu o javnim nabavkama

Napisano od strane

Seminar o Zakonu o javnim nabavkamaU organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak 09.10.2006.godine u Bihaću održan je seminar pod nazivom “Zakon o javnim nabavkama-robe široke potrošnje”. Cilj seminara bio je da se učesnici upoznaju sa novim Zakonom o javnim nabavkama BiH, kao i da se omogući njegovo bolje razumijevanje i primjena.
U organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak 09.10.2006.godine u Bihaću održan je seminar pod nazivom “Zakon o javnim nabavkama-robe široke potrošnje”. Cilj seminara bio je da se učesnici upoznaju sa novim Zakonom o javnim nabavkama BiH, kao i da se omogući njegovo bolje razumijevanje i primjena.
Na seminaru na kojem su učešće uzeli i predstavnici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanske Krupa, prezentiran je administrativni okvir za postupke javnih nabavki propisan Zakonom o javnim nabavkama BiH sa posebnim osvrtom na robe široke potrošnje.

Seminar je obuhvatio i ugovore koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata, te ugovori iz oblasti nabavki roba široke potrošnje s posebnim težištem na izvore financiranja.

Zaključeno je, između ostalog, da Zakon o javnim nabavkama nije primjeren aktuelnoj situaciji u državi, odnosno da je suviše detaljan, ograničen i veoma skup.
Primjenjujući Zakon javni subjekti suočavaju se s određenim problemima, te će biti neophodno poraditi na njihovom otklanjanju, kazao je dr. Mirsad Kikanović predavač na današnjem seminaru.

Prema njegovim riječima, jedan ponovljeni postupak tenderske nabavke poduzeće košta, na primjer, i do 5.000 KM. Uočene su i druge manjkavosti, koje se tiču organizacione strukture Agencije za javnu nabavku, kao i Ureda za razmatranje žalbi.
Zbog uočenih propusta u izradi Zakona uskoro se u Sarajevu očekuje organiziranje okruglog stola, na koji će biti pozvani i autori Zakona kako bi se uredile određene oblasti na način da odgovaraju sadašnjoj situaciji u državi, istakao je dr. Mirsad Kikanović.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.