Spriječimo šumske požare!

Napisano od strane

Spriječimo šumske požare! Zbog nesavjesnog odnosa građana prema prirodi kao i popustljivosti zakona, svake godine u proljeće dolazi do velikog broja šumskih požara. Tako je na primjer, u 2006.godini, na području kojim gospodari ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, registrovano 46 požara, a opožarena površina iznosi 248,75 hektara. Ukupna šteta procijenjena je na 254.439,02 KM.

Požari u 2007. godini daleko su učestaliji. Samo u mjesecu januaru ove godine registrovano je 69 požara koji su, uglavnom, nastali kao posljedica nekontrolisanog paljenja korova prilikom pripremnih radova na privatnim imanjima. Opožarena površina iznosi 410,7 hektara a ukupna šteta procijenjena je na 535.601,00 KM.
Zbog nesavjesnog odnosa građana prema prirodi kao i popustljivosti zakona, svake godine u proljeće dolazi do velikog broja šumskih požara. Tako je na primjer u 2006.godini, na području kojim gospodari ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, registrovano 46 požara, a opožarena površina iznosi 248,75 hektara. Ukupna šteta procijenjena je na 254.439,02 KM.

Požari u 2007. godini daleko su učestaliji. Samo u mjesecu januaru ove godine registrovano je 69 požara koji su, uglavnom, nastali kao posljedica nekontrolisanog paljenja korova prilikom pripremnih radova na privatnim imanjima. Opožarena površina iznosi 410,7 hektara a ukupna šteta procijenjena je na 535.601,00 KM. Najveće štete imala je Podružnica «Šumarija» Sanski Most gdje je u požaru oštećeno 6.099 metara kubnih drvne mase i stradalo 62250 komada sadnica. Šteta uzrokovana požarom u ovoj podružnici iznosi skoro 90% od ukupne štete Preduzeća i procijenjena je na 486.465,64 KM.

S obzirom da je ljudski faktor najčešći uzročnik šumskih požara, napominjemo da je Zakonom o šumama zabranjeno paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od ivice šume te na trasama dalekovoda. Također , zabranjeno je spaljivanje bilo kakvog korova , biljnih otpadaka i drugih materijala na udaljenosti manjoj od 200 metara od ivice šume. Lica koja postupaju suprotno ovom zakonu podliježu novčanim kaznama u visini od 500 do 3.000 KM , a na osnovu Krivičnog zakona FBiH predviđa se kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine za krivično djelo izazivanja opasnosti od požara za život ljudi ili imovine. Ovom prilikom apelujemo na sve građane Unsko-sanskog kantona da svojim djelovanjem učestvuju u očuvanja šuma kao našeg najvećeg prirodnog bogatstva , te da svaki šumski požar hitno prijave najbližoj vatrogasnoj jedinici, predstavnicima Unsko-sanskih šuma ili policije.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.