Sustizanje zaostataka u proizvodnji i dalje prioritet

Napisano od strane

Sustizanje zaostataka u proizvodnji i dalje prioritet U srijedu 08. maja ove godine u Bosanskoj Krupi održana je peta sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Na sastanku je analizirana realizacija prethodno donesenih zaključaka a detaljno je razmotren i Izvještaj proizvodnje za april i period januar-april 2013. godine. Raspravljalo se još o analizi bolovanja za mart 2013. godine, i Izvještaju o izvršenim kontrolama u ŠPD-u za april i period januar-april 2013. godine
U srijedu 08. maja ove godine u Bosanskoj Krupi održana je peta sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Na sastanku je analizirana realizacija prethodno donesenih zaključaka a detaljno je razmotren i Izvještaj proizvodnje za april i period januar-april 2013. godine. Raspravljalo se još o analizi bolovanja za mart 2013. godine, i Izvještaju o izvršenim kontrolama u ŠPD-u za april i period januar-april 2013. godine.

Članovi kolegija upoznati su još sa Informacijom o šumskim požarima za period 01.01.-30.04.2013. godine. Nakon što su pojedinačno razmotrene sve tačke dnevnog reda, u cilju uspješnijeg rada i poslovanja ŠPD-a doneseno je i više zaključaka. Kako bi se što prisutnost zaposlenika na poslu uredno i tačno evidentirala zaduženi su izvršni direktor za oblast prava, rukovodilac Odjeljenja interne kontrole i rukovodilac Sektora ekonomskih poslova da urade pisane procedure za vođenje evidencija o prisustvu na poslu, te da iste dostave Upravi ŠPD-a i upravnicima podružnica/Pogona. Upravnici podružnica zaduženi su da u narednom period poduzmu sve neophodne mjere i ulože maksimalan trud kako bi sustigli zaostatke u proizvodnji drvnih sortimenata, posebno onih sortimenata čija realizacija je u podbačaju. Istaknut je i problem prevoza drvnih sortimenata u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, tako da će tokom maja ove godine iz Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac biti ustupljen jedan kamion Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, za potrebe prevoza bukovog cjepanog ogrjeva Udruženjima penzionera Bosanske Krupe i Cazina.

S ciljem da se osigura kontinuitet isporuke drvnih sortimenata kao i zakrčenje međustovarišta drvnim sortimentima, rukovodilac Sektora ekonomskih poslova zadužen je da zajedno sa rukovodiocem Službe za komercijalne poslove razmotri primjedbe upravnika u vezi nedostatka dispozicija, te da kontaktira kupce drvnih sortimenata koji uredno ne povlače ugovorene količine, kako bi iste primorali da ispunjavaju svoje ugovorene obaveze.

Kako bi se obezbijedila efikasna priprema proizvodnje, izvršni direktor za oblast šumarstva u obavezi je da zajedno sa rukovodiocem Sektora pripreme proizvodnje i upravnikom Podružnica “Šumarija” Bosanski Petrovac riješe problem doznake u Podružnici “Šumarija” Bosanski Petrovac. Obaveza izvršnog direktora za oblast šumarstva bile je i da uz pomoć Službe za komercijalne poslove riješi prodaju veće količine PTT stubova proizvedenihu Podružnici “Šumarija” Ključ.
Predstavnik Sindikata ŠPD-a na sjednici je ukazao i na loš kvalitet HTZ opreme tako da je zadužen rukovodilac Službe zaštite zaposlenika, imovine i PPZ da u saradnji sa Sindikatom ŠPD-a izvrši analizu kvaliteta HTZ opreme, te da kontaktira dobavljača kako bi se istom izvršila reklamacija isporučene opreme i kako bi se osiguralo da se u budućnosti, ŠPD-u dobavlja što kvalitetnija HTZ oprema.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.