Oznaka: išćarski ogrjev u dugom

Novosti

Za sve kupce ogrijevnog drveta u dugom odobren rabat od 8 %

Obavještavamo sve kupce šumskih drvnih sortimenata da je Nadzorni odbor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o  Bosanska Krupa donio Odluku kojom se odobrava rabat za mjesec mart 2024. godine u iznosu od 8 % za lišćarski ogrjev