U 2013. godini novih 8,5 kilometara šumskih kamionskih puteva

Napisano od strane

U 2013. godini novih 8,5 kilometara  šumskih kamionskih  puteva  ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa planiranalo je u 2013. godini izgradnju 8,5 km šumskih kamionskih puteva sa ukupnom planiranom investicijom od 85o.ooo KM. Izvođač radova je jednim dijelom Podružnica „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac, i ugovoreni izvođači putem javne nabavke radova.
ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa planiranalo je u 2013. godini izgradnju 8,5 km šumskih kamionskih puteva sa ukupnom planiranom investicijom od 85o.ooo KM. Izvođač radova je jednim dijelom Podružnica „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac, i ugovoreni izvođači putem javne nabavke radova. Održavanje šumskih kamionskih puteva u tekućoj godini je planirano u svih šest podružnica ŠPD-a a radi se o cca 360 km, sa ukupnim troškovima održavanja u iznosu od 495.000 KM.

Usluge na održavanju šumskih kamionski puteva će vršiti Podružnica „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac koja će ove godine biti pojačana sa nabavkom dva nova kipera Iveco- TRAKKER 6X4 .

„ Šumski kamionski putevi su planirani i bit će izgrađeni i održavani tako da, pored poštivanja tehničkih i ekonomskih okolnosti kao i ekoloških uvjeta šumskog tla, minimalno utječu na šumski eko-sistem u cijelosti. U planiranju šumskih prometnica obavezno se uzima u obzir, ne samo značaj prometnice za gospodarenje šumama, nego prilagođavanje okolini, opstanku i razvoju planinskih sela kao i turističke i rekreacijske potrebe, ističe Esad Družić, upravnik Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.