U penziju ispraćena Mevlida Pozderac, rukovodilac Sektora za ekonomsko-komercijalne poslove Š PD-a

Napisano od strane

Zaposlenici Direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, u petak 27. decembra 2019. godine, ispratili su u penziju Mevlidu Pozderac, dugogodišnjeg rukovodioca ŠPD-a. Mevlida Pozderac je svoj cijeli radni vijek provela  u šumarstvu. Nakon što je diplomirala makro-ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1979. godine, zaposlila se u Šumsko gazdinstvo „Risovac“ Bihać,  (RO „Una“) kao planer-analitičar. U istom preduzeću bila je jedno vrijeme i v.d direktora.

Nakon što je ŠG „Risovac“ Bihać ušlo u sastav ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, Mevlida je obnašala čitav niz rukovodećih dužnosti. Bila je pomoćnik direktora za ekonomske poslove, izvršni direktor za oblast ekonomije i rukovodilac Sektora za ekonomsko-komercijalne poslove. Njen radni angažman, kako u ŠG „Risovac“ tako i u Unsko-sanskim šumama, upamćen je kao savjestan i stručan. Kao penzioner, Mevlida namjerava da se posveti svojim najbližim kako bi nadoknadila one trenutke, kada zbog poslovnih obaveza, nije mogla biti s njima. Pored toga, njena namjera  je da i dalje nastavi da proširuje svoja ranije stečena znanja.
U ime kolektiva ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, našoj bivšoj kolegici i rukovodiocu Mevlidi Pozderac želimo puno sreće i dobrog zdravlja, kako bi uživala u svojoj zasluženoj penziji.  

NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.