U protekloj godini osamnaest zaposlenika ispraćeno u zasluŠ¾ene penzije

Napisano od strane


Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa u prošloj godini u zasluženu penziju ispratilo je 18 svojih uposlenika. Svi oni su ispunjavali zakonom propisane uvjete za penziju. Od strane kolega ispraćeni su uz želje da budu zdravi, veseli  i da u im penzionerski staž traje što duže.  Hronološki gledano u protekloj godini u penziju su otišli:

SOVIĆ /ŠERIF/ DEDO iz Cazina, NK radnik, rođen 11.01.1953. godine, otišao u penziju 16.02.2018. godine sa 36 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 01.09.1983. godine. Obavljao je poslove rasadničara u Podružnici “Rasadnik” Cazin.

KARABEGOVIĆ /ALAGA/ HUSNIJA iz Cazina, NK radnik, rođen 10.02.1953. godine, otišao u penziju 28.02.2018. godine sa 32 godine radnog staža. U ovom preduzeću radio od 07.05.1986. godine. Obavljao je poslove pomoćnog radnika u Podružnici “Rasadnik” Cazin.

 JUSIĆ /HUSE/ NURIJA iz Bihaća, Šumarski tehničar, rođen 10.04.1958. godine, otišao u penziju 31.03.2018. godine sa 40 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 17.08.1996. godine.Obavljao je poslove čuvara šuma, radnika u primci te pomoćnog radnika u Podružnici “Šumarija” Bihać.

 MULIć /SMAIL/ IFETA iz Bihaća, NK radnik, rođena 15.03.1953. godine, otišla u penziju 31.03.2018. godine sa 31 godinom radnog staža. U ovom preduzeću radila od 01.06.1999. godine, obavljajući poslove čistačice u prostorijama Direkcije u Bihaću.

ZULIĆ /DEDO/ SABILE iz Orašca – Bihać, NK radnik, rođena 15.03.1948. godine, otišla u penziju 23.04.2018. godine sa 16 godina radnog staža. U ovom preduzeću radila od 12.08.2002. godine, obavljajući poslove čistačice u Podružnici “Šumarija” Bihać.

GROŠIĆ /HAŠIM/ RAŠID iz Bosanske Krupe, NK radnik, rođen 24.05.1949. godine, otišao u penziju 25.04.2018. godine sa 20 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 23.02.2000. godine, obavljajući poslove pomoćnog radnika u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa.

RAMOVIć /AHMET/ RIFET  iz Ključa, KV vozač, rođen 03.05.1955. godine, otišao u penziju 30.04.2018. godine sa 40 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 16.06.1996. godine. Obavljao je poslove vozača u podružnici “Šumarija” Ključ

KARABEG /VAHID/ SUAD iz Sanskog Mosta, NK radnik, rođen 05.04.1953. godine, otišao u penziju 30.04.2018. godine sa 38 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 24.02.2002. godine. Obavljao je poslove pomoćnog radnika u Podružnici “Šumarija” Sanski Most.

PIRALIĆ /ALE/ RASIM iz Bihaća, KV vozač, rođen 03.12.1956. godine, otišao u penziju 31.05.2018. godine sa 40 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 03.03.2001. godine. Obavljao je poslove vozača u podružnici “Šumarija” Bihać

MARÄŒETA /MILOŠ/ SLAVKO iz Martin Broda, općina Bihać. KV radnik u Šumarstvu, rođen 11.06.1953. godine, otišao u penziju 15.06.2018. godine sa 40 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 01.09.2000.godine. Obavljao je poslove radnika u primci u Podružnici “Šumarija” Bihać.

ZEĆIREVIĆ /MEHO/ MEHMED iz Cazina. PK sjekač-uzgojni radnik, rođen 12.01.1957. godine otišao u penziju 30.06.2018. godine sa 40 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 27.10.1978. godine. Obavljao je poslove sjekača-uzgojnog radnika u Podružnici “Šumarija” Cazin.

SPAHIĆ /SELMAN/ ENVER iz Bosanskog Petrovca, KV vozač, rođen 03.09.1953. godine, otišao u penziju 14.09.2018. godine sa 38 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 29.08.1974. -31.03.1992. godine, te od 19.05.1998. do 14.09.2018.godine kada odlazi u penziju. Obavljao je poslove vozača teretnog vozila u Podružnici “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac.

ARAPOVIĆ /MUHAMED/ SEMIRA iz Sanskog Mosta, dipl. ecc, rođena 31.05.1953. godine, otišla u penziju 30.09.2018.godine sa 37 godina radnog staža. U ovom preduzeću radila od 07.03.1977.-1992. godine, te od 03.08.1996. do 30.09.2018. godine. Obavljala je poslove rukovodioca Službe za komercijalne poslove pri  Direkciji Bosanska Krupa.

REDŽIĆ/HAZIM/ MUHAREM iz Bihaća, dipl. ing. šumarstva, rođen 10.05.1953. godine, otišao u penziju 30.09.2018. godine sa 37 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 14.09.1981. godine. Obavljao je poslove projektant u visokim Šumama, te vodeći projektant u Sektoru pripreme proizvodnje pri Sekciji Bihać.

BALIĆ /EKREM/ ENVER iz Bosanske Krupe, NK radnik, rođen 16.10.1953. godine, otišao u penziju 31.10.2018. godine sa 39 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 10.02.1996. godine. Obavljao je poslove pomoćnog radnika u Pogonu gospodarenja Bosanska Krupa.

STRANJAC /ALIJE/ ISMET iz Cazina, NK radnik, rođen 12.10.1953. godine, otišao u penziju 31.10.2018. godine sa 37 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 22.05.1989. godine. Obavljao je poslove pomoćnog radnika u Podružnici “Šumarija” Cazin.

ÄŒIRIĆ/JONUZ/ HARO iz Ripča, općina Bihać, PK sjekač, rođen 19.05.1954. godine, otišao u penziju 31.12.2018. godine sa 40 godina radnog staža. U ovom preduzeću radio od 11.01.1993. godine. Obavljao je poslove sjekača- uzgojnog radnika u Podružnici “Šumarija” Bihać.

BEHIĆ/IBRAHIM/ EMINA iz Bihaća, Gimnazija, rođena 13.05.1958. godine, otišla u penziju 31.12.2018. godine sa 40 godina radnog staža. U ovom preduzeću radi od 01.11.1978. godine. Obavljala je poslove prodavača-obračunskog  pomoćne blagajne u Sektoru za ekonomske poslove pri  Službi za finansije.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.