U toku obnova poslovne grade Š PD-a

Napisano od strane

Posljednjih nekoliko mjeseci Šumsko-privredno društvo  “Unsko-sanske šume” d.o.o  Bosanska Krupa uveliko radi na projektima obnove i izgradnje šumarskih objekata i infrastrukture. Jedan od tih projekata odnosi se na  nadogradnju trećeg sprata i rekonstrukciju fasade poslovne zgrade ŠPD-a u Bihaću.   Realizacija ovog projekta otpočela je 18. juna ove godine, a za izvođača radova putem javnog oglašavanja, izabrano je preduzeće „Graditelj“ d.o.o Bihać. Radovi na na projektu odvijaju se zadovoljavajućom dinamikom i za očekivati je da će poslovna zgrada ŠPD-a  biti u potpunosti obnovljena do 18 juna naredne godine kako je i planirano, ukoliko ne bi iskrsli nepredviđeni problemi. 

Nadzor  nad  implementacijom ovog objekta vrši Institut za građevinarstvo „IG“ iz Banja Luke.

Ukupna vrijednost radova na realizaciji projekta nadogradnje i  rekonstrukcije poslovne zgrade ŠPD-a sa pdv-om iznosi 1.049.000 KM. Po realizaciji ovog projekta, poslovna zgrada ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u Bihaću imaće preko 1000 kvadratnih metara korisnog prostora koji će uglavnom činiti kancelarije, kabineti, sala za sastanke, kafe kuhinja i toalet. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.