Šumarsko veče u Bosanskom Petrovcu

Napisano od strane

Šumarsko veče u Bosanskom Petrovcu
Udruženje šumara USK-a «Grmeč» Bihać organizator je šumarske večeri koja je održana u petak 13.04. 2007. godine u diskoteci «Atila» u Bosanskom Petrovcu, povodom sedme godišnjice od osnivanja ŠPD «Unsko-sanske šume». Pored muzike i nagradne tombole, šumarsko veče obilježila je i dodjela jubilarnih nagrada i priznanja.
Udruženje šumara USK-a «Grmeč» Bihać organizator je šumarske večeri koja je održana u petak 13.04. 2007. godine u diskoteci «Atila» u Bosanskom Petrovcu, povodom sedme godišnjice od osnivanja ŠPD «Unsko-sanske šume». Pored muzike i nagradne tombole, šumarsko veče obilježila je i dodjela jubilarnih nagrada i priznanja.

Za 35 i više godina neprekidnog rada u preduzećima šumarstva dodijeljene su nagrade u iznosu 1.585,02 KM, odnosno 2,5 prosječne mjesečne plaće isplaćene u F BiH sljedećim zaposlenicima ŠPD-a: Anti Bašiću iz Bihaća, Halidu Kurtoviću iz Bosanske Krupe, Osmanu Ključaninu iz Sanskog Mosta, Husniji Civiću iz Cazina i Maši Družiću iz Bosanskog Petrovca.
Jubilarne nagrade za 30 i više godina neprekidnog rada u preduzećima šumarstva u iznosu 1.268,02 KM, što predstavlja dvije prosječne mjesečne plaće isplaćene u F BiH, dodijeljene su zaposlenicima Atifu Družiću iz Bosanskog Petrovca, Hasi Mauniću iz Sanskog Mosta i Abdulahu Jodanoviću iz Ključa.

Bivšim zaposlenicima ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa koji su penzionisani u toku 2006. godine dodijeljen je prigodan poklon u iznosu 634,01 KM, što predstavlja jednu prosječnu mjesečnu plaću isplaćenu u F BiH prema posljednjim objavljenim podacima. Ovaj poklon uručen je sljedećim zaposlenicima: Fadilu Hamziću iz Bosanskog Petrovca, Munibu Karabegoviću iz Sanskog Mosta, Mirjani Reljić iz Bihaća, Hazimu Kličiću iz Cazina, Huseinu Kličiću iz Cazina, Hazimu Handanagiću iz Cazina, Refiku Hrkiću Iz Bosanskog Petrovca, Enveru Đođiću iz Bosanskog Petrovca, Senadu Čoraliću iz Bosanske Krupe, Tomi Mikiću iz Bihaća, Emsudu Brkiću iz Sanskog Mosta, Begi Zuliću iz Bihaća i Kadi Jukić iz Cazina. Za posebne zasluge u organizaciji i razvoju ŠPD-a dodijeljeno je pet plaketa: Dubravki Porić upravnici Pogona gospodarenja Bos. Krupa- posthumno, Hasibu Kličiću- upravniku Podružnice «Šumarija» Bihać, Fadilu Šehiću- upravniku Podružnice «Šumarija» Bos. Petrovac, Huseinu Kabiljagiću- pomoćniku direktora za tehničke poslove i Đevadu Muslimoviću- direktoru ŠPD-a. Dodijeljene su još četiri plakete za izuzetan doprinos razvoju ŠPD-a i to predsjedavajućem Nadzornog odbora ŠPD-a Nevzetu Veladžiću, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Napomenimo da je članom 45. Pravilnika o platama, naknadama plaća i ostalim materijalnim naknadama zaposlenika ŠPD-a je utvrđeno da se zaposleniku koji odlazi u penziju obezbjeđuje prigodan poklon u visini prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema poslednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Istim članom je utvrđeno da se zaposleniku za neprekidan rad u preduzećima šumarstva uručuje jubilarna nagrada u novcu ili u vidu prigodnog poklona (ovisno o odluci direktora) a u visini 2 prosječne mjesečne plaće za 30. godina radnog staža, odnosno 2,5 prosječne mjesečne plaće za 35 godina radnog staža. Osnovica je prosječna isplaćena plaća u F BiH prema zadnjim objavljenim podacima.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.