Unsko-sanske šume među prvima u drŠ¾avi uvele rad sa harvesterima i forvarderima

Napisano od strane

Slijeđenje savremenih trendova i tehnologije je jedan od ciljeve aktuelne Uprave ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, što doprinosi poboljšanju produktivnosti rada ali i očuvanju šuma kao najvažnijeg resursa naše države. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je među prvim šumarskim preduzećima u Bosni i Hercegovini uvelo mašinsku sječu drvnih sortimenata harvesterima i njihov izvoz forvarderima, posebno u eksploataciji kultura i izdanačkih šuma, gdje je produktivnost klasičnog načina sječe vrlo mala. 

 

Trenutno radove sa harvesterima i forvarderima obavljaju dva izvođača: „SGG Tolmin“ i „Mele company“, a nadamo se da će u nerednom periodu ovaj trend pratiti još neki od naših poslovnih partnera. Zato je u petak 24.juna 2022. godine održana i prezentacija ovih tehnologija u stvarnim uslovima rada u odjelu kojoj su, pored naših uposlenika, prisustvovali i profesori sa šumarskih fakulteta u Sarajevu i Ljubljani. Na prezentaciji je istaknuto da ovaj način iskorištavanja za rezultat ima značajno veću produktivnost, manji procenat otpada, brz i pravovremen izvoz sa znatno manjim oštećenjima šume i šumskog zemljišta. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa će i dalje nastaviti rad na modernizaciji i poboljšanju produktivnosti i u drugim sektorima našeg preduzeća. 
 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.