Unsko-sanske šume obiljeŠ¾ile Svjetski dan šuma i voda

Napisano od strane

Šumsko-privredno društvo  “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa veliku pažnju posvećuje obilježavanju značajnih ekoloških datuma i u tu svrhu provodi različite i brojne aktivnosti. Povodom 21. marta, Svjetskog dana šuma i 22. marta Svjetskog dana voda u svim podružnicama Unsko-sanskih šuma provedene su različite aktivnosti u kojima su učešće uzeli i predstavnici lokalnih društvenih zajednica. Tako su u Šumarijama Bihać, Ključ, Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa, stručna lica iz oblasti šumarstva održala predavanja o značaju šuma za život na zemlji u osnovnim i srednjim školama. 

Šumarije u Bihaću i Ključu zajedno sa učenicima osnovnih i srednjih škola upriličili su i akcije uređenja i zasađivanja školskih parkova sadnicama hortikulturnih vrsta. Podružnice Šumarije Cazin i Bosanski Petrovac provele su akcije uklanjanja smeća u rejonu Dubrave kod Cazina te pored putnih komunikacija Bosanski Petrovac – Oštrelj i Bosanski Petrovac – Ključ.

U Sanskom  Mostu, mladi inžinjeri šumarstva upriličili su druženje sa polaznicima dječijeg obdaništa  „Krajiška radost“ kojima su ove prilike, shodno njihovom uzrastu, održali predavanje o značaju šuma za život na zemlji. Sanski mališani su zajedno sa zaposlenicima „Šumarije“ Sanski Most izveli i akciju zasađivanja ukrasnih sadnica u krugu obdaništa. 

Pored ovih aktivnosti u  Podružnici “Šumarija” Cazin biće realizovana i konkretnija akcija zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica. U rejonu Gate zaposlenici Šumarije Cazin će zasaditi oko 2500 sadnica crnog bora zajedno sa cazinskim  lovcima, planinarima i biciklistima.

Akcijama obilježavanja značajnih ekoloških datuma, želi se ukazati na značaj šuma bez kojih bi  život na Zemlji bio nemoguć. Svaki udisaj zraka, svaki gutljaj vode, kao i bezbroj drugih blagodati čovjek duguje šumi. ÄŒovjek je oduvijek ovisio o šumi, a šuma danas ponajviše ovisi o čovjeku koji je nemilosrdno uništava. 

Svake godine u svijetu nestane oko 17.000 kvadratnih kilometara šuma. Gubitak ovog prirodnog bogatstva  nastavit će se i u budućnosti, zbog klimatskih promjena. Šume su danas ugrožene zbog lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, kukaca, glodara, bakterija, gljivica, kiselih kiša, onečišćenja zraka, tla i voda. Na području Unsko-sanskog kantona, trenutno najveću opasnost predstavljaju besprevne sječe koje prijete potpunom uništenju šuma i koje se svim sredstvima moraju zaustaviti kako bi šume naslijedile generacije koje dolaze. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.