Unsko-sanske šume upozoravaju: Za trgovinu kradenim drvetom kazne od 200 do 1.500 KM

Napisano od strane

Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim bogatstvima i ljepotama, a šume predstavljaju njeno posebno blago.  Područje Unsko-sanskog kantona posebno obiluje sa šumskom površinom koja zauzima 190.880 hektara. Državne šume kojima gospodari ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa prostiru se na 179.977 hektara. Prema stručnim procjenama, Unsko-saski kanton ima veći procenat  drvne mase po hektaru od drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine.

Na žalost, u posljednjih desetak godina šume su izložene bezočnoj krađi od strane šumokradica koje pričinjavaju ogromnu štetu i direktno utiču na deforestaciju, odnosno uništavanje šuma. Ipak, šumokradice ne bi pravili ovoliku štetu da nemaju svoje kupce među nama samima. Da bi uštedili nekakvu sitnicu, građani kupuju drvo „na crno“ ne vodeći računa o tome da tako direktno pomažu nestajanje našeg najvećeg prirodnog blaga, pomažu nestajanje prirodnih fabrika zdravlja, pitke vode i čistog zraka. 

Kupovinom bespravno usječenog drveta ugrožava se i domaća ekonomija, jer šumokradice ne plaćaju nikakve doprinose niti ibaveze izuzev mita.  Šumokradice sijeku neselektivno, neodgovorno i nesavjesno jer njih interesuje samo profit.

Ovom prilikom apelujemo na sve građane da kupovinom kradenog drveta ne sudjeluju u unišavanju šuma. Dragi građani, ne kupujte drvo od šumokradica. Oni uništavaju naše najveće prirodno bogatstvo, kradući  od naše djece, odnosno , naraštaja koji dolazi. Kupujte drvo u šumarijama ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ili  od preduzeća registriranih za trgovinu drvetom. Znajte da se svaka trgovina drvetom bez potrebnog odobrenja i dokumentacije smatra krađom za koju je zakonom predviđena kazna od 200 do 1.500 KM.  

 Ne dozvolite da vas smatraju lopovima i saučesnicima lopova i da vas proklinju buduće generacije zbog toga  što ste uništili ono što njima pripada. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.