Uprava Š PD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa odrŠ¾ala sastanak sa kupcima drvnih sortimenata

Napisano od strane

U prostorijama Direkcije ŠPD-a u Bosanskoj Krupi,u četvrtak 25. januara 2024. godine, održan je sastanak Uprave ŠPD-a sa kupcima šumskih drvnih sortimenata, isključivo onih koji se bave preradom bukovog ogrijevnog drveta u dugom. Sastanku su prisustvovali predstavnici dvadeset i sedam preduzeća, s kojima Unsko-sanske šume imaju potpisane ugovore o prodaji drvnih sortimenata, koji su sačinjeni u skladu sa usvojenim kriterijima za raspodjelu sirovine kupcima. Novoizabrani članovi Uprave ŠPD-a na čelu sa direktorom Harisom Koljićem, neposredno po svom izboru, uočili su da je na nivou Preduzeća primjetno povećanje zaliha bukovog ogrjeva u dugom, kao i slabija zainteresiranost kupaca za isporukom tog sortimenta, što je i bio razlog da se organizira sastanak kako bi se uspješno riješio ovaj problem.

„ U razgovoru sa kupcima drvnih sortimenata, prvenstveno onih koji kupuju bukov ogrjev u dugom, pitali smo za razlog zašto kupci ne povlače ugovorene količine drvnih sortimenata. Saznali smo da više problema muči naše kupce od kojih oni posebno izdvajaju tržište na koje plasiraju svoje proizvode, probleme sa mehanizacijom kao i probleme finansijske prirode. Zajedno sa njima mi smo izvršili analizu stanja za prvi kvartal i saznali koliko će koji kupac preuzeti od ugovorenih količina, tako da ćemo, nadam se, ovaj problem  uspješno i zajednički riješiti.“ Izjavio je direktor ŠPD-a Haris Koljić.

Na zajedničkom sastanku sa kupcima drvnih sortimenata, članovi Uprave ŠPD-a naglasili su da je njihov cilj dobra i čvrsta saradnja sa privrednicima (drvoprerađivačima) koji imaju registrirane firme na području Unsko-sanskog kantona, ta da se uzajamnom saradnjom riješavju svi problemi koji opterećuju kako “Unsko-sanske šume” , tako i njihove poslovne saradnike.   

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.