Uprkos obilnim padavinama proizvodnja uspješno realizovana

Napisano od strane

Uprkos obilnim padavinama proizvodnja uspješno realizovana Zahvaljujući dobroj organizaciji i angažmanu svih zaposlenih na izvršenju ranije utvrđenog Plana rada i poslovanja, proizvodnja šumskih drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mart 2014. godine realizovana je uspješno kod sječe i izvoza drvnih sortimenata, dok je faza otpreme izvršena sa manjim podbačajem.
Zahvaljujući dobroj organizaciji i angažmanu svih zaposlenih na izvršenju ranije utvrđenog Plana rada i poslovanja, proizvodnja šumskih drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mart 2014. godine realizovana je uspješno kod sječe i izvoza drvnih sortimenata, dok je faza otpreme izvršena sa manjim podbačajem.

Sječa drvnih sortimenata u martu 2014. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 103 %. Od planiranih 32.685 m3 usječeno je 33.596 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, veća je za 911 m3 od planirane mase. Gledajući po podružnicama, faza sječe realizovana je ovako:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać realizovala je sječu sa 68 %. Od planiranih 4.721 m3 usječeno je 3.218 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 84 %. Od planiranih 5.632 m3 realizovano je 4.714 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvršila je sječu sa sa 96 %. Od planiranih 14.269 m3 realizovano je 13.735 m3.
– Podružnica “Šumarija” Cazin fazu sječe drvnih sortimenata izvršila je sa 168%. Od planiranih 855 m3 realizovano je 1.435 m3
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je sječu sa 109 %. Od planiranih 2.115 m3 realizovano je 2.306 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sječu je izvršila sa 161 %. Od planiranih 5.093 m3 izvršeno je 8.188 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za mart 2014. godine ostvaren je sa 111 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom marta 2014. godine izvezlo je na međustovarišta 36.222 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 3.537 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 74 %. Od planiranih 4.721 m3 izvezeno je 3.491 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa 105 %. Od planiranih 5.632 m3 realizovano je 5.893 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 94 %. Od planiranih 14.269 m3 realizovano je 13.419 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz je realizovala sa 98 %. Od planiranih 2.115 m3 realizovano je 2.064 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most realizovala je fazu izvoza sa 190 %. Od planiranih 5.093 m3 izvezeno je 9.653 m3.

Otprema drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za mart 2014. godine realizovana je sa 93 %. Od planiranih 32.685 m3 otpremljeno je 30.288 m3 što je manje od planiranog za 2.397 m3. Po podružnicama, ova faza realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu otpreme izvršila je sa 83 %. Od planiranih 4.721 m3 otpremljeno je 3.905 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa otpremu drvnih sortimenata izvršio je sa 91 %. Od planiranih 5.632 m3 otpremljeno je 5.108 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac fazu otpreme izvršila je sa 90 %. Od planiranih 14.269 m3 izvršeno je 12.792 m3.
– Podružnica “Šumarija” Cazin fazu otpreme izvršila je sa 113 %. Od planiranih 855 m3 otpremljeno je 965 m3 svih drvnih sortimenata.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ otpremu drvnih sortimenata izvršila je sa 94 %. Od planiranih 2.115 m3 realizovano je 1.978 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je realizovala sa 109 %. Od planiranih 5.093 m3 izvršeno je 5.540 m3.

Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar- mart 2014. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je uspješno sa manjim podbačajem u fazi otpreme drvnih sortimenata.
Sječa drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa izvršena je sa 121 %. Od planiranih 74.846 m3 usječeno je 90.664 m3 svih drvnih sortimenata. Gledajući po podružnicama, ova faza izvršena je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać sječu drvnih sortimenata izvršila je sa 117 %. Od planiranih 10.128 m3 realizovano je 11.863 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 131 %. Od planiranih 13.046 m3 izvršeno je 17.119 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac realizovala je sječu sa 100 %. Od planiranih 31.6909 m3 usječeno je 32.057 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ sječu drvnih sortimenata realizovala je sa 121 %. Od planiranih 4.233 m3 izvršeno je 5.133 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most izvršila je sječu sa 163 %. Od planiranih 14.112 m3 usječeno je 22.971 m3 svih drvnih sortimenata.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar- mart 2014. godine ostvaren je sa 113 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su za ovaj period izvezli na međustovarišta 84.746 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 9.900 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu izvoza drvnih sortimenata realizovala je sa 105 %. Od planiranih 10.128 m3 izvezeno je 10.604 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnjen izvršio je sa 111 %. Od planiranih 13.046 m3 realizovano je 14.448 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 100 %. Od planiranih 31.909 m3 izvezeno je 31.764 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 90 %. Od planiranih 4.233 m3 realizovano je 3.830 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ovu fazu proizvodnje realizovala je sa 156 %. Od planiranih 14.120 m3 izvršeno je 22.050 m3.

Otprema drvnih sortimenata za period januar-mart 2014. godine, na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 96 %. Od planiranih 78.846 m3 otpremljeno je 71.793 m3 svih drvnih sortimenata. Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvršila je otpremu drvnih sortimenata sa 101 %. Od planiranih 10.128 m3 otpremljeno je 10.203 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 97 %. Od planiranih 13.046 m3 realizovano je 12.605 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac otpremu je izvršila sa 93 %. Od planiranih 31.909 m3 otpremljeno je 29.650 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme realizovala je sa 105 %. Od planiranih 1.418 m3 izvršeno je 1.486 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je otpremu drvnih sortimenata sa 89 %. Od planiranih 4.233 m3 izvršeno je 3.772 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je izvršila sa 100 %. Od planiranih 14.112 m3 realizovano je 14.077 m3 svih drvnih sortimenata.

Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na dan 31.03.2014. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile 31.435 m3 i manje su za 2.739 m3 u odnosu na mjesec februar ove godine.
Zalihe drvnih sortimenata na međustovarištu na dan 31.03. 2014. godine na nivou Preduzeća iznosile su 28.789 m3 i veće su za 5.755 m3 u odnosu na mjesec februar 2014. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.