Uredno isporučen ogrjev kupcima

Napisano od strane

Ove zime niko neće ozepsti

Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci područjem našeg kantona kružila vijest da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa neće moći izvršiti svoje obaveze prema građanima-kupcima ogrjevnog drveta i da će mnogi građani zimu dočekati bez drva, pokazalo se upravo suprotno.  ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je u skladu sa potpisanim ugovorima i najavama na konferenciji za štampu održanoj početkom oktobra ove godine u potpunosti izvršila svoje obaveze. 

Samu isporuku ogrjevnog drveta koja je otpočela još u aprilu ove godine,  pratili su brojni problemi, koji su prevaziđeni zahvaljujući povećanim angažmanom svih zaposlenih.  ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u 2018. godini isporučilo je ukupno 25.405,2 metara kubnih,  odnosno 36.293,15 prostornih metara. Od ove količine Udruženjima penzionera isporučeno je 20.618,50 m3, RVI i porodicama šehida 2.404.50 m3 i sindikatu ŠPD-a 2.383,20 metara kubnih. 

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  će u skladu sa dodadašnjom praksom, udruženjima  penzionera, RVI i porodicama šehida  i naredne godine omogućiti kupovinu ogrjevnog drveta na osam jednakih mjesečnih rata.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.