Uspješno realizovan plan proizvodnje

Napisano od strane

Uspješno realizovan plan proizvodnje
Nepovoljni vremenski uslovi koji su skoro cijele 2013. godine ometali terensko izvođenje radova, odrazili su se veoma negativno na odvijanje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Kako bi u potpunosti izvršili Plan proizvodnje i ispoštovali svoje obaveze prema kupcima, posljednjih nekoliko mjeseci , u radu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa stavljen je poseban akcent na sustizanje zaostataka u proizvodnji, što je na kraju i urodilo plodom.
Nepovoljni vremenski uslovi koji su skoro cijele 2013. godine ometali terensko izvođenje radova, odrazili su se veoma negativno na odvijanje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Kako bi u potpunosti izvršili Plan proizvodnje i ispoštovali svoje obaveze prema kupcima, posljednjih nekoliko mjeseci , u radu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa stavljen je poseban akcent na sustizanje zaostataka u proizvodnji, što je na kraju i urodilo plodom.
Sječa drvnih sortimenata u decembru 2013. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 286 %. Od planiranih 14.582 m3usječeno je 41.746 m3svih drvnih sortimenata. Gledajući po podružnicama, faza sječe realizovana je ovako:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać realizovala je sječu sa 251 %. Od planiranih 1.808 m3 usječeno je 4.531 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 415 %. Od planiranih 2.273 m3 realizovano je 9.428 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvršila je sječu sa sa 288 %. Od planiranih 5.455 m3 realizovano je 15.718 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe realizovala je sa 523 %. Od planiranih 364 m3 izvršeno je 1.903 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je sječu sa 177 %. Od planiranih 737 m3 realizovano je 1.306 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sječu je izvršila sa 225 %. Od planiranih 3.945 m3 izvršeno je 8.860 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za decembar 2013. godine ostvaren je sa 236 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom decembra 2013. godine izvezlo je na međustovarišta 34.448 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 19.866 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:
– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 232 %. Od planiranih 1.808 m3 izvezeno je 4.203 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa269 %. Od planiranih 2.273 m3 realizovano je 6.119 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 256 %. Od planiranih 5.455 m3 realizovano je 13.940 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu izvoza izvršila je sa 493 %. Od planiranih 364 m3 realizovano je 1.769 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz je realizovala sa 197 %. Od planiranih 737 m3 realizovano je 1.453 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most realizovala je fazu izvoza sa 176 %. Od planiranih 3.945 m3 izvezeno je 6.937 m3.

Otprema drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za decembar 2013. godine realizovana je sa 225 %. Od planiranih 14.582 m3 otpremljeno je 32.798 m3 što je više od planiranog za 18.216 m3. Po podružnicama, ova faza realizovana je u sljedećim procentima:
– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu otpreme izvršila je sa 201 %. Od planiranih 1.808 m3 otpremljeno je 3.640 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa otpremu drvnih sortimenata izvršio je sa 258 %. Od planiranih 2.273 m3 otpremljeno je 5.875 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac fazu otpreme izvršila je sa 250 %. Od planiranih 5.455 m3 izvršeno je 13.629 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme izvršila je sa 452 %. Od planiranih 364 m3 otpremljeno je 1.646 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ otpremu drvnih sortimenata izvršila je sa 174 %. Od planiranih 737 m3 realizovano je 1.285 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je realizovala sa 170 %. Od planiranih 3.945 m3 izvršeno je 6.723 m3.

Izvršenje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata za period januar-decembar 2013. godine

Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar-decembar 2013. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, uspješno je realizovano posebno u fazi sječe koja je na nivou Preduzeća izvršena sa 100 %. Preostale dvije faze izvršene su sa neznatnim podbačajem tako da je izvoz drvnih sortimenata realizovan sa 99% i otprema sa 98%.
Gledajući po podružnicama, faza sječe šumskih drvnih sortimenata izvršena je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać sječu drvnih sortimenata izvršila je sa 102 %. Od planiranih 69.618 m3 realizovano je 71.106 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 101 %. Od planiranih 67.819 m3 izvršeno je 68.211 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac realizovala je sječu sa 98 %. Od planiranih 161.360 m3 usječeno je 158.088 m3.

– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe izvršila je sa 130 %. Od planiranih 11.679 m3 usječeno je 15.203 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ sječu drvnih sortimenata realizovala je sa 88 %. Od planiranih 25.130 m3 izvršeno je 22.221 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most izvršila je sječu sa 103 %. Od planiranih 76.185 m3 usječeno je 78.631 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar-decembar 2013. godine ostvaren je sa 99 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su za ovaj period izvezli na međustovarišta 407.651 m3 svih drvnih sortimenata što je manje od planiranog za 4.140 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu izvoza drvnih sortimenata realizovala je sa 102 %. Od planiranih 69.618 m3 izvezeno je 71.106 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 98 %. Od planiranih 67.819 m3 realizovano je 66.580 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 97 %. Od planiranih 161.360 m3 izvezeno je 156.171 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin realizovala je fazu izvoza sa 126 %. Od planiranih 11.679 m3 izvršeno je 14.669 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 92 %. Od planiranih 25.130 m3 realizovano je 23.176 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ovu fazu proizvodnje realizovala je sa 100 %. Od planiranih 76.185 m3 izvršeno je 75.949 m3.

Otprema drvnih sortimenata za period januar-decembar 2013. godine,na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 98 %. Od planiranih 411.791 m3 otpremljeno je 402.016 m3 svih drvnih sortimenata. Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvršila je otpremu drvnih sortimenata sa 103 %. Od planiranih 69.618 m3 otpremljeno je 71.611 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 96 %. Od planiranih 67.819 m3 realizovano je 64.783 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac otpremu je izvršila sa 96 %. Od planiranih 161.360 m3 otpremljeno je 154.655 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme realizovala je sa 122 %. Od planiranih 11.679 m3 izvršeno je 14.269 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je otpremu drvnih sortimenata sa 90 %. Od planiranih 25.130 m3 izvršeno je 22.623 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je izvršila sa 97 %.Od planiranih 76.185 m3 realizovano je 74.075 m3.

Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na dan 31.12.2013. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile 25.097 m3 i veće su za 7.556 m3 u odnosu na mjesec novembar ove godine.
Zalihe drvnih sortimenata na međustovarištu na dan 31.12.2013. godine na nivou Preduzeća iznosile su 16.640 m3 i veće su za 2.192 m3 u odnosu na mjesec novembar 2013. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.