Velika potražnja za ogrijevnim drvetom

Napisano od strane

Velika potražnja za ogrijevnim drvetomŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa u 2009. godini je ugovorilo prodaju ogrijevnog drveta (metrice) kupcima uz plaćanje na rate, avansno plaćanje te prodaju građanima putem maloprodaje u okviru svojih podružnica „Šumarija“.
Rebalansom Plana poslovanja za 2009. godinu je planirano da se usječe i otpremi na međustovarištu količina od 59.713 m3 ogrijevnog drveta.
Uprkos velikoj potražnji za ogrijevnim drvetom, sječa i otprema (prodaja) ovih sortimenata su ipak ograničeni.
ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa u 2009. godini je ugovorilo prodaju ogrijevnog drveta (metrice) kupcima uz plaćanje na rate, avansno plaćanje te prodaju građanima putem maloprodaje u okviru svojih podružnica „Šumarija“.
Rebalansom Plana poslovanja za 2009. godinu je planirano da se usječe i otpremi na međustovarištu količina od 59.713 m3 ogrijevnog drveta.
Uprkos velikoj potražnji za ogrijevnim drvetom, sječa i otprema (prodaja) ovih sortimenata su ipak ograničeni. Ova ograničenost određena je godišnjim sječivim etatom kao i nemogućnošću plasmana trupaca lišćara, što je kao pojava izraženo od sredine 2008. godine.

Nemogućnost plasmana lišćarskih trupaca, prisilila je ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa da značajno smanji sječu ovih dortimenata što je za posljedicu imalo i smanjenu proizvodnju ogrijeva.
Cjeneći stanje tržišta u kome posluje ŠPD, pristupilo se i potpisivanju godišnjih ugovora za isporuku ogrijevnog drveta.
Sa kupcima ogrijevnog drveta, uz avansno plaćanje ili uz garanciju banke, potpisano je 17 ugovora sa ukupnom količinom od 10.729 m3 . Od ove količine, do sada je isporučeno 4.698 kubika ili 46 %.

Sa kupcima ogrijevnog drveta, uz plaćanje na 8 rat, potpisano je četrdeset i sedam ugovora. Radi se o udruženjima RVI, porodica šehida i penzionera sa kojima je ugovorena količina u iznosu od 36.697,50 m3. Od ove količine na udruženja penzionera se odnosi 31.749 m3, na udruženja porodica šehida 2.956,80 m3 i na udruženja RVI 2.956,80 m3. Sa većinom ovih udruženja potpisani su godišnji ugovori u drugoj polovini marta 2009. godine sa rokom isporuke do 31.10.2009. godine. Do 25.08.2009. godine, udruženjima je ukupno isporučeno 24.847,30 kubika, što čini 68% od ugovorene količine. Preostale količine kupcima biće isporučene u narednih 60 dana.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.