VRSTA DRVETA : jela/smrĐa

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo , puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : uljni firnes

DIMENZIJE :

  1.        lokomotiva 200x100x70
  2.        vagonet 120x100x70