VRSTA DRVETA : jela/smrča

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo , puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : uljni firnes

DIMENZIJE :

  1.        mala –  3,0m2 x 180 visina
  2.        velika – 5,0m2 x 180 visina