VRSTA DRVETA : jela/smrča

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo , puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : uljni firnes

DIMENZIJE :

  1.        mala 200x170x 150 visina
  2.        velika 250x200x150 visine