VRSTA DRVETA : jela/smrča/jasen/javor

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo , puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : ———–

DIMENZIJE :

  1.        mala  Ø 70
  2.        velika Ø 90