VRSTA DRVETA : jela/smrča

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo , puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : uljni firnes

DIMENZIJE :

  1.        sto 200x140x80
  2.        klupe 200x30x30