VRSTA DRVETA : jela/smrča/jasen/javor/hrast

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo , puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : uljni firnes

DIMENZIJE :

  1.        mala 60×50
  2.        velika 120×100