Završena isporuka ogrjeva UdruŠ¾enjima građana penzionera USK-a

Napisano od strane


Penzioneri USK, kao posebno ranjiva i ugrožena kategorija stanovništva, već dugi niz godina uspješno sarađuju sa ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa po pitanju nabavke ogrjevnog drveta pod posebnim uvjetima. 

Naime,  duže od dvije decenije, penzioneri Unsko-sanskog kantona, posredstvom svojih udruženja, od ŠPD-a nabavljaju ogrjevno drvo sa otplatom na osam jednakih mjesečnih rata. Sličnu pogodnost penzioneri su iskoristili i ove godine kada su početkom 2022. godine potpisali ugovor o nabavci ogrjevnog drveta na rate sa rokom isporuke do 30. 09. 2022. godine po cijeni od 68.71 km po prostornom metru. Ukupna ugovorena količina iznosila je 13.041,00 kubika, odnosno, 18.630,00 prostornih metara (prm). Gledano po općinama dogovoreno je da se Udruženju građana penzionera (UGP) Bihać isporuči 6.539,29 prostornih metara (prm) ogrjevnog drveta. Za UGP Bosanska Krupa dogovorena je isporuka 2.630,00 prm, za UGP Bosanski Petrovac 1.315,00 prm, za UGP Sanski Most 1.690,00 prm, za UGP Ključ 2.810,00 prm, za UGP Bužim 870,00 prm i za UGP Velika Kladuša 1.045,00 prm.

Iako je proizvodnju u Unsko-sanskim šumama tokom cijele godine pratio čitav niz otežavajućih okolnosti, isporuka ogrjeva Udruženjima građana penzionera USK-a  realizirana je u potpunosti 15. oktobra 2022. godine.  Pod istim uvjetima isporuke, Šumsko-privredno društvo zaključilo je ugovore o prodaji oko 2.324,00 kubika ili 3.320,00  prostornih metara ogrijevnog drveta sa udruženjima porodica šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona. Ugovorne obaveze prema ovoj kategoriji, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u potpunosti je izvršilo u isporučilo potrebne količine ogrjeva zaključno sa 30. Septembrom ove godine. Trenutno ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa vrši isporuku ogrjeva školama i domovima zdravlja u ukupnom dogovorenom iznosu od 5.000 kubika, odnosno, 7.142,86 prostornih metara. Isporuka ogrjevbnog drveta školama i bolnicama se odvija planiranim dinamikama i ukoliko bi potrajalo vedro i suho vrijeme preostale količine bit će na vrijeme isporučene najkasnije do 30. novembra 2022. godine.
J.G

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.