Završena Šumarijada u Bos. Petrovcu

Napisano od strane

Završena Šumarijada u Bos. PetrovcuProglašenjem najboljih te dodjelom nagrada i priznanja, u suboru 8. septembra u Bosanskom Petrovcu završena je treća po redu manifestacija «Šumarijada 2007» a koju organizuje Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa. Šumarijada je jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini čiji sadržaj sačinjavaju takmičenja u šumarskim i sportskim disciplinama te kulturno zabavni program. Ovakve manifestacije, odnosno igre šumarskih radnika, koje imaju za cilj afirmaciju šumarstva i šumarske struke, redovito su održavane u vrijeme bivše države. Agresija na BiH prekinula je ovu praksu a jedini koji su je baštinili i sačuvali do danas bile su Unsko-sanske šume.
Proglašenjem najboljih te dodjelom nagrada i priznanja, u suboru 8. septembra u Bosanskom Petrovcu završena je treća po redu manifestacija «Šumarijada 2007» a koju organizuje Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa. Šumarijada je jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini čiji sadržaj sačinjavaju takmičenja u šumarskim i sportskim disciplinama te kulturno zabavni program. Ovakve manifestacije, odnosno igre šumarskih radnika, koje imaju za cilj afirmaciju šumarstva i šumarske struke, redovito su održavane u vrijeme bivše države. Agresija na BiH prekinula je ovu praksu a jedini koji su je baštinili i sačuvali do danas bile su Unsko-sanske šume.

Ovogodišnja šumarijada započela je 7. septembra a više od 300 učesnika takmičenja mogli su pokazati svoja znanja i vještine u šumarskim disciplinama kao što su : usmjereno obaranje stabla, precizno prerezivanje, kombinovani rez, kresanje grana, sklapanje motorne pile, presijecanje sjekirom, brzina presijecanja «amerikankom» , modeliranje pilom i sjekirom te brzina utovara, prenosa, istovara i slaganja drveta pomoću samaraških konja. Od sportskih disciplina bilo je zastupljeno bacanje kugle, potezanje konopca, mali fudbal, trčanje na 100 i 800 metara, skok u dalj iz mjesta, obaranje sa grede, vožnja mopedima između čunjeva i gađanje zračnom puškom.

U sportskim disciplinama žene su uzele učešće u takmičenju iz odbojke, trčanju na 100 metara i gađanju zračnom puškom. Ovogodišnji pobjednik u sportskim disciplinama bili su zaposlenici «Šumarije» Bosanski Petrovac, drugo mjesto pripalo je takmičarima Pogona gospodarenja iz Bos. Krupe a treće mjesto pripalo je privatnim izvođačima iz Bos. Krupe. Pobjednici u šumarskim disciplinama bili su zaposlenici «Šumarije» Cazin, drugo mjesto pripalo je Pogonu gospodarenja iz Bosanske Krupe, dok je treće mjesto pripalo zaposlenicima «Šumarije» Ključ.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.