LICITACIJA DRVNIH SORTIMENATA 21.05.2020.

21.05.2020. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata  i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA od 29.01.2019. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA broj 011-3488-3/19 iz novembra 2019. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva koji možete preuzeti:Podijeli: