Akcijama čišćenja izvorišta i vodotoka, Unsko-sanske šume obiljeŠ¾ile Svjetski dan voda

Napisano od strane

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanja globalne pažnje na značaj i važnost vode, te promociju održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Među brojnim organizacijama, ljubiteljima i zaštitnicima prirode koji su obilježili Svjetski dan voda svrstalo se i ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, koje su ovaj veoma značajan ekološki datum obilježili nizom raznih aktivnosti. 

Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, Svjetski dan voda obilježio je akcijama čišćenja u rejonu vrela rijeke Krušnice. Ovo prilikom čišćeni su odjeli 119, 118 i 119 Gospodarske jedinice „Vojskova“. Prikupljeno smeće kojeg je bilo nekoliko kubika odvezeno je na deponiju. Podružnica „Šumarija“ Cazin sa svojim radnicima i očistila je kompletan gornji tok potoka ÄŒavnika a prikupljeno smeće kojeg je bilo oko deset tona odvezla na deponiju. Akcija čišćenja realizirana je i u Podružnici “Šumarija”  Bosanski Petrovac čiji radnici su izvršili čišćenje okoline vodopada „Skakavac“. Zaposlenici Podružnice “Šumarija” Ključ izvršili su čišćenje i uređenje obale rijeke Sane u blizini poslovne zgrade ove podružnice.   
 
Izvorište Mutnice

rijeka Krušnica

Podružnica “Šumarija” Bihać obilježila je Svjetski dan voda posjetom Osnovnoj školi „Brekovica“ gdje su inžinjeri šumarstva održali učenicima prigodno predavanje o ulozi i značaju voda u cjelokupnom ekosistemu. Voda čini 71% površine planete Zemlje, a od toga 96,5% otpada na morsku vodu. Samo 3,5% je slatka voda, koja se najvećim dijelom pojavljuje kao led na polovima, u glečerima ili u zamrznutom tlu. Kao voda za piće na raspolaganju je svega 0,3% vode na Zemlji. Već danas, 1.1 milijarda ljudi nema mogućnosti pristupa čistoj vodi za piće, 2,5 milijardi nema obezbijeđene elementarne sanitarne uslove, a više od 5 miliona ljudi godišnje umire od bolesti uzrokovanih zagađenom vodom. Sve navedeno dovoljan je motiv da više pažnje obratimo na zaštitu voda, jer voda je blagodat i bogatstvo koje se ne može ničim platiti. Ukratko, voda je život! Toga su dobro svjesni zaposleni u Unsko-sanskim šumama i svojim primjerom pokazuju kako se treba odnositi prema vodi bez koje je život nezamisliv.


Izvorište Mutnice

Rejon rijeke Krušnice

Rejon rijeke Krušnice

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.