Dan Planete Zemlje

Napisano od strane

Dan Planete ZemljePrirodne katastrofe strahovitih razmjera poput cunamija, velikih šumskih požara, razornih uragana, poplava, velikih snijegova kada im nije vrijeme; zatim ekološke katastrofe, promjena klime, nove bolesti koje prijete pandemijskim razmjerama (ptičija gripa), globalno zagrijavanje itd…
Prirodne katastrofe strahovitih razmjera poput cunamija, velikih šumskih požara, razornih uragana, poplava, velikih snijegova kada im nije vrijeme; zatim ekološke katastrofe, promjena klime, nove bolesti koje prijete pandemijskim razmjerama (ptičija gripa), globalno zagrijavanje itd. danas su , nažalost, ljudska svakodnevica.

Ovakvo stanje Planete čini se da mnoge puno ne zabrinjava jer čovjek, po prirodi egoist, uglavnom gleda vlastiti, pojedinačni interes. Sudbina čovjekovog mjesta života, neke ljude ipak, ne ostavlja ravnodušnim. Među njima su zaposlenici i rukovodioci ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa koji su se prisjetili da obilježe 22. april i svojim primjerom pokažu kako čovjek treba da se odnosi prema prirodi. Naime, u okviru obilježavanja Dana planete Zemlje, Sektor za uzgoj i zaštitu šuma ŠPD-a organizovao je akciju pošumljavanja s ciljem ukazivanja na potrebu zaštite i očuvanja šuma. Akcija pošumljavanja provedena je u rejonu Podružnice «Šumarija» Ključ na lokalitetu G.J «Mulež-Ljubinska planina» u odjelima 37 i 58. Površina od 4 hektra koja je opožarena u 2003.godini pošumljena je sa preko 5000 sadnica crnog bora i smrče. Dan planete Zemlje obilježen je i prošle godine na nivou ŠPD-a simboličnom akcijom tako da je za svakog zaposlenika zasađena po jedna sadnica a sa sličnom praksom Unsko-sanske šume nastaviće i u budućnosti.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.