Evidentan uspjeh u proizvodnji

Napisano od strane

Evidentan uspjeh u proizvodnjiProizvodnju za mjesec maj i period januar-maj 2006.godine u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, pratio je izuzetno dobar uspjeh. Sječa drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za mjesec maj realizovana je sa 133% . Ukupno izvršenje u ovoj fazi iznosi 51.142 m3 svih drvnih sortimanata što je za oko 11.000 m3 više od planirane količine.
Proizvodnju za mjesec maj i period januar-maj 2006.godine u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, pratio je izuzetno dobar uspjeh. Sječa drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za mjesec maj realizovana je sa 133% . Ukupno izvršenje u ovoj fazi iznosi 51.142 m3 svih drvnih sortimanata što je za oko 11.000 m3 više od planirane količine. Faza sječe po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:
– Podružnica «Šumarija» Bihać 112%
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 121%
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 124%
– Podružnica «Šumarija» Cazin 168%
– Podružnica «Šumarija» Ključ 301%
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 137%
Izvoz drvnih sortimenata , u odnosu na sječu, realizovan je sa još boljim procentom. Ova faza izvršena je sa 146% , što je više za oko 18.000 m3 u odnosu na plan. Realizacija izvoza po podružnicama izgleda ovako:
– Podružnica «Šumarija» Bihać 112%
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 158%
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 140%
– Podružnica «Šumarija» Cazin 149%
– Podružnica «Šumarija» Ključ 214%
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 174%
Otprema drvnih sortimanata realizovana je sa prebačajem za 14.500 m3 u odnosu na plan. Izvršenje ove faze na nivou ŠPD-a iznosi 138% , dok su za podružnice evidentirani sljedeći rezultati:
– Podružnica «Šumarija» Bihać 112%
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 165%
– Podružnica «Šumarija» Bosanski Petrovac 121%
– Podružnica «Šumarija» Cazin 183%
– Podružnica «Šumarija» Ključ 218%
– Podružnica «Šumarija» Sanski Most 145%

Šumsko-uzgojni radovi za mjesec maj 2006.godine realizovani su sa 121% , dok je za period januar-maj 2006.godine njihovo izvršenje u zaostatku za 23%. Uspješno poslovanje odrazilo se i na stanje zaliha koje trenutno iznose 31.126 m3 svih drvnih sortimenata.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.