FSC certifikat za Ključko ŠPP

Napisano od strane

FSC certifikat za Ključko ŠPPVišegodišnji trud Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa na pravilnom gospodarenju šumskim resursima, rezultiraće dodjelom prestižnog FSC certifikata za Ključko šumskoprivredno područje. Ovaj certifikat koji izdaje međunarodno Vijeće za nadzor nad šumama je svojevrsna potvrda da se šumama gospodari u skladu sa strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima.
Unsko-sanske šume aktivno su uključene u proces certificiranja od 2007. godine i u tu svrhu poduzeli su brojne aktivnosti poput edukacije svih uposlenih i uspostavljanja odnosa sa lokalnom zajednicom.
Višegodišnji trud Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa na pravilnom gospodarenju šumskim resursima, rezultiraće dodjelom prestižnog FSC certifikata za Ključko šumskoprivredno područje. Ovaj certifikat koji izdaje međunarodno Vijeće za nadzor nad šumama je svojevrsna potvrda da se šumama gospodari u skladu sa strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima.

Unsko-sanske šume aktivno su uključene u proces certificiranja od 2007. godine i u tu svrhu poduzeli su brojne aktivnosti poput edukacije svih uposlenih i uspostavljanja odnosa sa lokalnom zajednicom. Poduzete su i brojne aktivnosti na uređenju i čišćenju šuma , uklanjanju divljih deponija, zaštiti izvorišta i vodotokova, izdvajanju i zaštiti kulturno-historijskih sadržaja dok su izvođači radova u šumarstvu obavezani na strogo pridržavanje pravilnika koji reguliraju oblast šumarstva.

Konačnu procjenu načina gospodarenja Šumsko-privrednog društva izvršila je međunarodna kompanija “SGS Slovakia” čiji su stručnjaci boravili na Unsko-sanskom kantonu od 15-og do 17-og marta ove godine. Nakon detaljnog uvida u dokumentaciju i stanje na terenu, eksperti ove kompanije saopštili su da će međunarodnom Vijeću za nadzor nad šumama u Londonu predložiti da se ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa dodijeli FSC certifikat.

Nakon dobivanja certifikata za Ključko šumskoprivredno područje, izvršiće se i certificiranje cjelokupnog područja kojim gospodari ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Dobivanjem FSC certifikata Unsko-sanske šume svrstaće se u red naprednih evropskih i svjetskih preduzeća šumarstva te dobiti priliku za slobodan plasman svojih proizvoda na strana tržišta. Ovaj certifikat ujedno predstavlja i garanciju da će šume kao neprocjenjivo prirodno blago Unsko-sanskog kantona biti sačuvane za buduće generacije.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.