IMENOVAN DIREKTOR I IZVRŠNI DIREKTORI ŠPD-a

Napisano od strane

U ponedjeljak 06.05.2024. godine, Skupština ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, dala je saglasnost na izbor direktora i izvršnih direktora ovog preduzeća. Ovim je Skupština potvrdila izbor ranije imenovanih vršioca dužnosti predsjednika i članova Uprave ŠPD-a. Tako će u narednom periodu, dužnost direktora/predsjednika Uprave ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa vršiti Haris Koljić – MA šumarstva iz Ključa, dok će dužnost izvršnih direktora za oblast šumarstva, ekonomije i prava vršiti Mirsad Jusić, dipl. inž. šumarstva, Adis Murtić, dipl.oec. i Alen Lipovača, dipl.pravnik, svi iz Bosanske Krupe. Novoizabrani direktor i  izvršni direktori ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, imenovani su iz reda uposlenika i veoma dobro su upućeni u rad i problematiku ovog javnog preduzeća. Prije imenovanja Uprave, Skupština USK-a na sjednici održanoj 30.04.2024. godine, donijela je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Skupštine ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, koja je 06.05.2024. godine donijela Odluku o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora ŠPD-a. Tako će u narednom periodu, Skupštinom ŠPD-a predsjedavati Alma Jusić-Demirović, dipl. pravnik iz Bihaća, dok će dužnost predsjednika Nadzornog odbora obavljati Admir Mušanović, dipl. inž. poljoprivrede iz Sanskog Mosta.   

Zadnja izmjena: 09. 05. 2024.