Implementacija sistema za praćenje radnog vremena

Napisano od strane

U svrhu što racionalnijeg korištenja radnog vremena zaposlenika i vođenja tačne i evidencije o prisustvu radnika na poslu, Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa,  uspješno je  implementirala Sistem evidencije radnog vremena na ulazu u zgradu pomoću Jantar sistema. Firma „RED COMPUTERS“ d.o.o. je navedeni sistem implementirala u zgradi Direkcije u Bihaću. Na ulazna vrata Direkcije postavljen je uređaj koji omogućava radnicima otključavanje vrata pomoću jedinstvene kartice za svakog zaposlenika. Nakon otključavanja vrata i ulaska u zgradu, radnik je dužan evidentirati svoje prisustvo ili odsustvo na drugom uređaju.

Nakon izvršene obuke za zaposlenike ŠPD-a smještene u poslovnoj zgradi Direkcije ŠPD-a u Bihaću, koju je upriličila firma „RED COMPUTERS“ d.o.o, Sektor za informatičke poslove ŠPD-a je distribuirao kartice i uputstva za korištenje svim radnicima Direkcije. Evidencija radnog vremena počela je 01. marta 2024. godine. U narednom periodu će ovakvi uređaji biti postavljeni i na preostalim podružnicama ŠPD-a.

Zadnja izmjena: 16. 03. 2024.