Korištenje naprednih tehnologija u Š PD-u

Napisano od strane

Šumarstvo u Bosni i Hercegovini, kao i ostale privredne grane, trenutno se nalazi u situaciji da  je sve manje raspoložive obučene radne snage, koja može omogućiti ostvarivanje potrebnih kaopaciteta sječe u BiH u skladu s potrebama postojeće drvne industrije. S tim problemom se susreće i ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, posebno u dijelu sječe kultura i šuma niže kvalitete, gdje klasični način sječe zahtjeva puno vremena i resursa, te dolazi u pitanje njegova isplativost. Iz ovih razloga, dio obaveza ŠPD-a kod proreda kultura i izdanačkih šuma često nije ni radio, zato što nije bilo raspoloživih izvođača za ovu vrstu poslova.

 

S tim u vezi, Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je iznašla rješenje kroz uvođenje strojne sječe harvesterima, koji kroz svoje tehnološke mogućnosti imaju adekvatan kapacitet i mogućnost rada u takvim šumama. Harvesteri su samohodne mašine namjenjene za sječu i krojenje šumskih drvnih sortimenata koje se u Evropi i Svijetu primjenjuju već  duži niz godina. Sječa harvesterom je započela 14. novembra 2019. godine u  Podružnica “Šumarija” Bosanski Petrovac, u odjelima borovih kultura , a nastaviće se i tokom 2020. godine. Kapaciteti ovakvih mašina,u optimalnim uslovima, dosežu i količine od 200 kubika dnevno, dok u našim uslovima harvester ostvaruje kapacitete od 100 kubika dnevno.

 Sječa harvesterima, trenutno  se može uvrstiti među najveće inovacije u sječi još od uvođenja u sječu motornih pila. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je prvo šumarsko preduzeće na području BiH,  koje je ovu tehnologiju uspješno implementiralo. Prednosti ovog tipa sječe su prvenstveno veliki kapacitet, manja osjetljivost na vremensjke uslove, daleko veća efikasnost, ali i značajno manja šteta pri radu u odnosu na klasični tip sječe.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.