LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Napisano od strane

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa 2023. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2024. godinu, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Zadnja izmjena: 14. 03. 2024.