Nepovoljni vremenski uvjeti paralizovali proizvodnju u Unsko-sanskim šumama

Napisano od strane

Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume iz Bosanske Krupe zbog ekstremnih snježnih i kišnih padavina, koje su posebno došle do izražaja tokom januara i februara ove godine, bilo je prinuđeno da u potpunosti obustavi proizvodnju šumskih drvnih sortimenata. Iako je u posljednjih sedam dana došlo do prestanka snježnih padavina i porasta temperature, visok snijeg se zadržao u višim predjelima, gdje zavisno od terena , dostiže visinu i do dva metra. 
S obzirom da su uslovi za rad u šumi teži od uslova definisanih Zakonom o zaštiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine, izvođači radova u šumarstvu prestali su sa sječom, izvozom i iznošenjem drvnih sortimenata i trenutno se nalaze u pripravnosti očekujući povoljnije uslove za rad na terenu. Ovakvo stanje, odrazilo se na količine zaliha na međustovarištima na kojima su uglavnom lagerovani četinarski trupci i celuloza, dok bukovih trupaca gotovo da i nema. Podružnica “Građenje, mehanizacija i održavanje” iz Bosanskog Petrovca angažovana je neprekidno na čišćenju šumskih kamionskih puteva i uklanjanju snijega do međustovarišta sa drvnim sortimentima, što se često pretvori u „Sizifov posao“ s obzirom da ponekad nakon čišćenja puteva napada i po 30 centimetara novog snijega. Uprkos ovakvim teškoćama, organizovana je otprema drvnih sortimena koja se odvija u minimalnim količinama, tako da se tokom dana na nivou Preduzeća otpremi svega nekoliko kamiona robe.

Menadžment Unsko-sanskih šuma ulaže maksimalne napore kako bi obezbijedio isporuku dovoljnih količine drvnih sortimenata drvoprerađivačima i ostalim kupcima. Uprava šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, zbog teškog stanja na terenu, svoje kupce moli za razumijevanje navodeći da će proizvodnja drvnih sortimenata biti nastavljena pojačanim intenzitetom čim to vremenski uslovi dozvole. Rad na proizvodnji drvnih sortimenata odvijaće se i u danima vikenda, a sve s ciljem da se kupcima, posebno drvoprerađivačima, obezbijede potrebne količine koje su neophodne da održe kontinuitet proizvodnje

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.