Novi Zakon o šumama neustavan i nestručan

Napisano od strane

Novi Zakon o šumama neustavan i nestručan
U Šumarskom domu «Lanište» kod Ključa, u četvrtak 24. novembra 2011. godine, održan je sastanak Savjeta direktora svih šumsko-privrednih društava u Federaciji BiH kao i Federalne Uprave za šumarstvo. Na sastanku se raspravljalo o novom Zakonu o šumama čiji nacrt je upućen na razmatranje Predstavničkom domu Federalnog parlamenta. Savjet direktora šumsko-privrednih društava u Fedraciji BiH ne podržava ovaj zakon za koji smatra da je neustavan, nestručan i da je donesen na štetu šumarske struke i zaposlenih u sektoru šumarstva.
U Šumarskom domu «Lanište» kod Ključa, u četvrtak 24. novembra 2011. godine, održan je sastanak Savjeta direktora svih šumsko-privrednih društava u Federaciji BiH kao i Federalne Uprave za šumarstvo. Na sastanku se raspravljalo o novom Zakonu o šumama čiji nacrt je upućen na razmatranje Predstavničkom domu Federalnog parlamenta. Savjet direktora šumsko-privrednih društava u Fedraciji BiH ne podržava ovaj zakon za koji smatra da je neustavan, nestručan i da je donesen na štetu šumarske struke i zaposlenih u sektoru šumarstva.

„Zabrinuti smo Zakonom o šumama koji je upućen na razmatranje u Parlament F BiH a koji je po našem mišljenju neustavan i nestručan. Stav svih direktora je da se pri donošenju zakona mora poštivati Ustav Federacije BiH kao i da se mora imati saglasnost kantonalnih, odnosno, županijskih vlasti. Mi predstavljamo 4500 osoba zaposlenih u šumarstvu i trebalo bi nas uključiti u izradu pomenutog Zakona, jer dolazimo iz branše koja bolje poznaje šumarstvo od onih koji su donosili Zakon o šumama“ naveo je Milan Raštegorac – predsjednik uprave ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o Kupres.

„Danas smo raspravljali o zakonu koji nije predložilo resorno ministarstvo i šumari, nego ga je uradila grupa poslanika sa samozvanim šumarskim ekspertima. Ovim zakonom smo nezadovoljni jer je neustavan, nestručan i kao takav šteti šumarstvu“ istaknuo je Omer Pašalić- direktor Federalne uprave za šumarstvo.

Savjet direktora zauzeo je i stav da se vlasništvo nad državnim šumama i šumskim zemljištem u Federaciji BiH treba riješiti u skladu sa važećim ustavnim odredbama, uz preciziranje vlasničkih odnosa. Kolegij direktora šumsko-privrednih društava tražiće formiranje zasebnog ministarstva za šume i vode ili vraćanje Zakona o šumama iz 2002. godine uz manje dopune koje bi se odnosile na dio o lokalnim zajednicama.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.