Obavijest o isporuci ogrijevnog drveta

Napisano od strane

U svjetlu trenutne situacije i aktivnosti koje se provode sa ciljem borbe protiv širenja corona virusa, ŠPD Unsko-sanske šume rade smanjenim kapacitetom, kako bi se smanjila izloženost radnika i olakšala borba protiv epidemije.

Iako je broj radnika umanjen i poslovne aktivnosti svedene na minimum, želimo ovim putem obavijestiti javnost da će započeta isporuka ogrijevnog drveta za Udruženja penzionera i druga udruženja teći dogovorenom dinamikom, kao i isporuka ostalih šumskih drvnih sortimenata za naše kupce. Također će dva puta sedmično biti omogućen rad blagajni po šumarijama na kojima se može izvršiti uplata ogrijeva u metrici i ogrijeva u dugom.

Ovaj način organizacije rada će trajati dok se ne promijene okolnosti vezane za pandemiju. ŠPD Unskosanske šume su, u skladu sa svojim kapacitetima, uključene u sistem civilne zaštite i pokušavamo dati svoj doprinos prevazilaženju ove, po sve nas, teške situacije.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.