Obavijest o vremenu rada blagajni ŠPD-a u vremenu pandemije;

Napisano od strane

U svjetlu trenutne situacije i aktivnosti koje se provode sa ciljem borbe protiv širenja corona virusa, ŠPD Unsko-sanske šume rade smanjenim kapacitetom.
S tim u vezi , blagajne u podružnicama Unsko-sanskih šuma će raditi po slijedećem rasporedu u vrijeme trajanja pandemije kako slijedi:

Šumarija Bihać – Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati

Šumarija Bos. Petrovac – Ponedeljak i četvrtak vremenu od 08:00-11:00 sati

Šumarija Bos. Krupa – Ponedeljak i četvrtak vremenu od 08:00-11:00 satić

Šumarija Sanski Most- Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati

Šumarija Ključ – Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati

Šumarija Cazin – Srijeda i petak u vremenu od 08:00-11:00 sati

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.