Obavijest o raspisivanju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno

Napisano od strane

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-706-1/22 od 02.03.2022. godine, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa daje Obavijest o raspisivanju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koju možete preuzeti ovdje.
NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.