Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPD

Napisano od strane

Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPDU ponedjeljak 6. juna ove godine u prostorijama direkcije ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa, održana je V sjednica Stručnog kolegija preduzeća. Na sjednici se raspravljalo o izvršenju proizvodnje za maj 2005.godine i period januar-maj 2005.godine sa osvrtom na pripremu proizvodnje, uzgoj i zaštitu te iskorištavanje šuma…
U ponedjeljak 6. juna ove godine u prostorijama direkcije ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa, održana je V sjednica Stručnog kolegija preduzeća. Na sjednici se raspravljalo o izvršenju proizvodnje za maj 2005.godine i period januar-maj 2005.godine sa osvrtom na pripremu proizvodnje, uzgoj i zaštitu te iskorištavanje šuma.

Konstatovano je da je u periodu januar-maj 2005.godine ŠPD «Unsko-sanske šume» imalo 55 neradnih dana što je u krajnjem bilansu izvršenja rezultiralo zaostatkom proizvodnje za oko tridesetak hiljada kubnih metara drveta. Pored nepovoljnih vremenskih uslova koji su ove zime zadesili Unsko-sanski kanton i omeli planiranu dinamiku radova, na zaostatak u proizvodnji , u velikoj mjeri, uticao je nedostatak prevoznih sredstava. Problem su također, predstavljali nezavršeni odjeli kod kojih je došlo do raskida ugovora sa izvođačem radova. Ovakav slučaj evidentan je u Podružnici «Šumarija» Bosanski Petrovac.

U Podružnici «Šumarija» Sanski Most, gdje se ukazala potreba za angažovanjem samarice kojih trenutno nema u dovoljnom broju, primjetan je problem u vezi sa iznosom drveta. Što se tiče pripreme proizvodnje , konstatovano je da je doznačavanje odjela dobrim dijelom realizovano. Zapravo u 24 odjela završena je doznaka dok je u 9 odjela doznaka još u toku. Za uzgoj i zaštitu šuma, naglašeno je da je u mjesecu maju puno urađeno kod prorede u izdanačkim šumama. Poslovi njege prebačeni su za 50%.

Kad je u pitanju zaštita od potkornjaka konstatovano je da neke šumarije nisu ozbiljno shvatile problem te ne vode dovoljno brige o postavljanju klopki i ne prate ulove . Također je istaknuto da je urađen Projekat saniranja pojave gubara. Nakon sveobuhvatne i iscrpne diskusije u kojoj su učešće uzeli svi članovi Stručnog kolegija zaduženi su upravnici da intenziviraju racionalno korištenje radnog vremena izvođača radova, te da se maksimalno angažuju na postizanju fizičkog obima proizvodnje.Pomoćnik direktora za tehničke poslove, šef Sektora za uzgoj i zaštitu šuma te upravnici Šumarija zaduženi su da obiđu teren na kome je došlo do požara kako bi se utvrdio Plan sanacije kultura stradalih u požaru. Također, jedan od zaključaka sjednice bio je da se zaduže pomoćnik direktora za tehničke poslove i šefovi sektora da analiziraju Nacrt Zakona o lovstvu, te da moguće primjedbe dostave Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.