ObiljeŠ¾en Dan planete Zemlje

Napisano od strane

Sektor za ekologiju i zaštitne šume je povodom 22.aprila-Dana planete Zemlje proveo akciju uklanjanja otpada kojeg su bacili nesavjesni i neodgovorni građani u šumama na području „Šumarije“ Bosanski Petrovac. Akciji su se pridružili i uposlenici Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac, Elida Jašarević – Poslovođa uzgoja i zaštite šuma i Zemir Ferizović – ÄŒuvar šuma. Uklanjanje otpada provedeno je u odjelu 201 G.J. „Grmeč – Bosanski Petrovac“  i odjelu 70 G.J. „Osječenica-Bosanski Petrovac“. Prikupljeno je 18 kubika različitog plastičnog i metalnog otpada koje je bilo bačeno u šumu i pored putnih komunikacija. Prikupljeni otpad je odvežen na gradsku deponiju općine Bosanski Petrovac.

NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.