Obilježen Svjetski dan šuma

Napisano od strane

Obilježen Svjetski  dan šumaPovodom 21. marta – Međunarodnog dana šuma, Šumsko-privredno društvo „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa poduzelo je niz aktivnosti kojima bi obilježilo ovaj značajan ekološki datum. U svim podružnicama „Šumarijama“ upriličeno je simbolično zasađivanje sadnica sa učenicima osnovnih i srednjih škola te akcije pošumljavanja. Pored ovih aktivnosti, upravnici podružnica upriličili su i posjete nekim školama i općinama.
Povodom 21. marta – Međunarodnog dana šuma, Šumsko-privredno društvo „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa poduzelo je niz aktivnosti kojima bi obilježilo ovaj značajan ekološki datum. U svim podružnicama „Šumarijama“ upriličeno je simbolično zasađivanje sadnica sa učenicima osnovnih i srednjih škola te akcije pošumljavanja. Pored ovih aktivnosti, upravnici podružnica upriličili su i posjete nekim školama i općinama.

Obilježavanje Svjetskog dana šuma, posebno je bilo izraženo u Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac, gdje je organizovana opsežna akcija pošumljavanja. Učenici Osnovne škole „Ahmet Hromadžić“ odnosno, članovi ekološke sekcije i jedno odjeljenje učenika šumarskog smjera Mješovite srednje škole u Bosanskom Petrovcu učestvovali su u akciji pošumljavanja u rejonu Gorinčana kod Bosanskog Petrovca. Prema riječima upravnika Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac, uz pomoć učenika, zasađeno je oko 3000 sadnica smrče.

Simboličnim zasađivanjem sadnica i posjetom nekim osnovnim i srednjim školama, u svim općinama i gradovima USK obilježen je Dan šuma. Tako su ,na primjer, učenici Bihaćke gimnazije u saradnji sa rukovodiocima „Šumarije“ Bihać zasadili drvored sa oko 200 sadnica u krugu škole, dok su profesori i učenici Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke srednje škole napravili školski park zasadivši 300 parkovskih sadnica različitih vrsta. Akcije simboličnog zasađivanja sadnica provedene su u svim podružnicama Šumsko privrednog društva „Unsko-sanske šume“ iz Bosanske Krupe. Kako navodi Hasan Stupac, direktor Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke srednje škole u Bihaću, ova akcija dočekana je sa oduševljenjem među učenicima i nastavnicima, te izrazio nadu da će slične akcije biti nastavljene i u budućnosti.

Obilježavanje 21. marta kao dana šuma, dobra je prilika da se ukaže na ogroman značaj šuma i potrebu njihovog očuvanja. Šume su najsloženiji ekološki sistem na Zemlji. One štite zemljište od erozije, povoljno utječu na klimu, režim voda, na prinos u poljoprivredi, ali i na zdravlje ljudi i životinja. Šume su naše nacionalno blago i kao takve moraju biti sačuvane za generacije koje dolaze.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.